Fatalny stan powietrza na południu Polski. Normy są znacznie przekroczone

Fatalny stan powietrza na południu Polski. Normy są znacznie przekroczone

Smog w Krakowie Źródło:Fotolia / fot, tomeyk
Od rana stan powietrza w wielu miastach na południu Polski jest zły lub nawet fatalny. Normy są znacznie przekroczone.

W sobotę wczesnym rankiem, stężenie niebezpiecznych pyłów było bardzo wysokie i szkodliwe dla zdrowia. Najgorzej było w Katowicach i Krakowie, gdzie normy przekroczone zostały nawet sześciokrotnie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) informował, że 2 grudnia występuje ryzyko przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

„2 grudnia na obszarze aglomeracji górnośląskiej, części środkowej strefy śląskiej (powiaty: będziński, zawierciański, tarnogórski, gliwicki, bieruńsko-lędziński), aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz części środkowej strefy śląskiej (powiaty pszczyński, rybnicki, mikołowski, raciborski i wodzisławski), jakość powietrza będzie bardzo zła, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych” – informował WIOŚ.

Czytaj też:
Pierwsze skazanie na podstawie uchwały antysmogowej. Niemała grzywna za palone w piecu odpady

Źródło: X-news / powietrze.malopolska.pl / WIOŚ Katowice