Sejm uchwalił ustawę. Powstanie Służba Ochrony Państwa

Sejm uchwalił ustawę. Powstanie Służba Ochrony Państwa

Budynek Sejmu
Budynek Sejmu / Źródło: Flickr / Sejm
Biuro Ochrony Rządu zostanie przekształcone w Służbę Ochrony Państwa – zakłada uchwalona dziś przez Sejm ustawa, która trafi teraz do Senatu. Zgodnie z projektem, SOP będzie odpowiedzialna za ochronę osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Jej pracą kierował będzie komendant, który otrzyma status centralnego organu administracji rządowej.

Już w lipcu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało, że Służba Ochrony Państwa będzie liczniejsza od BOR. Projekt przewiduje, że ochroną objętych zostanie więcej obiektów administracji rządowej. Obecnie za ich bezpieczeństwo odpowiedzialne są niejednokrotnie firmy ochroniarskie. SOP uzyska możliwość pracy operacyjno-rozpoznawczej. Do tej pory BOR uzależniony był od informacji, które otrzymywał od innych służb. W uzasadnionych przypadkach Służba Ochrony Państwa będzie mogła korzystać z pomocy innych formacji m.in. Policji, Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej.

Pracą SOP będzie kierował komendant. Nowością jest to, że otrzyma on status centralnego organu administracji rządowej, co ma przyspieszyć i usprawnić proces decyzyjny. To on określi zakres ochrony, jakim należy objąć określoną osobę. Do tej pory odpowiedzialny był za to minister spraw wewnętrznych i administracji. Natomiast o tym kto będzie chroniony, poza przypadkami wskazanymi wprost w ustawie, jak dotychczas będzie decydował minister właściwy do spraw wewnętrznych. Komendant będzie także mógł wydawać pozwolenia na przywóz i posiadanie broni przez funkcjonariuszy ochraniających zagraniczne delegacje. Ustawa doprecyzowuje też, kto z zagranicznych gości otrzyma ochronę polskich funkcjonariuszy SOP. Wynika z niej, że objęte nią zostaną delegację, w których znajdują się głowy państw, szefowie rządów i ich zastępcy, przewodniczący parlamentów lub izb parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych. W uzasadnionych przypadkach ten katalog będzie można poszerzyć. Szef BOR podkreślił, że SOP będzie formacją o o charakterze ściśle policyjnym i będzie miała podobne uprawnienia do innych takich formacji.

Ustawa przewiduje też nowe rozwiązania związane z naborem. Kandydaci i funkcjonariusze będą mogli być poddawani badaniom na wariografie czyli popularnym wykrywaczu kłamstw. Podobne rozwiązanie stosowane jest teraz w trakcie naboru do Straży Granicznej i części innych służb. Przepisy pozwolą też pozyskać do służby w SOP funkcjonariuszy pracujących obecnie w innych formacjach mundurowych m.in. Policji, SG czy PSP.

Czytaj także

 2
  •  
    a opony tez nowe???
    • Czyli robią swoja własną ochronę, co będzie miała 24 godzinny dyżur przy jarku, nowogrodzkiej i daczy karła