Nowy wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego. Będzie odpowiadać m.in. za sprawy studenckie

Nowy wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego. Będzie odpowiadać m.in. za sprawy studenckie

Jarosław Gowin i Piotr Mueller
Jarosław Gowin i Piotr Mueller / Źródło: Twitter / Ministerstwo Nauki
Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek wicepremiera Jarosława Gowina powołał Piotra Muellera na podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wiceminister Piotr Müller jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczny i Społecznych UW. W trakcie studiów sprawował dwuletnią kadencję jako Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie został wybrany przez przedstawicieli samorządów studenckich polskich uczelni na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji będącej ustawowym reprezentantem ogółu studentów kraju.

W latach 2010-2014 członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansów. W latach 2012-2016 członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości również m.in.: członek Rady Fundacji na Rzecz Jakości Kształcenia, członek Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od listopada 2015 do kwietnia 2017 doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina, następnie dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W lutym 2017 powołany w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od kwietnia 2017 r. dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odpowiada m.in. za realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i kształtowanie wizerunku ministerstwa oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej, a także działań z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej ministerstwa.

W resorcie Piotr Mueller odpowiadać będzie za kwestie legislacyjno-prawne resortu nauki, sprawy studenckie oraz działalność informacyjno-promocyjną ministerstwa.

/ Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czytaj także

 1
  • WOW! Bravo, znow "Innowcje" po Polsku! Z pewnoscia przyczyni sie to do poporawy ksztalcenia w "uczelniach wyzszych" w Polsce i przelozy na pozycje polskich "uniwersytetow" w swiecie.... Tylko czekac jak po 4 latach rzadow "dobrej zmiany" Polskie uczelnie bede konkurowac z czolowymi uczelniami zagranicznymi. Panie Premierze Gowin, niech Pan jeszcze zarekomenduje nastepujace "innowacyjne" stolki w "druzynie" bialo-czerwonej: Np. czemu nie zrobicie kolejnych etatow dla: Wice Ministra ds. Uczniow (w Min. Edukacji), Wice Min. ds UFO (w Min. "Przedsiebiorczosci i Technologii"), Wice ministra ds. Artystow (w Min. Kultury), Wiceministra ds. Drogowcow (w Min. Infrastruktury), Wice Ministra ds. Pilkarzy (w Min. Sportu), Wice Ministra ds. Harcerzy (w Min. Obrony), Wice Ministra ds. Ukrainy (w Min. MSZ), Wice Ministra ds. Ryb (w Min. Morskim), Wice Ministra ds. Swin (w Min. Rolnictwa), Wice Ministra ds. Wiatrakow (w Min Srodowiska), Wice Ministra ds Bezrobotnych (w Min. Pracy i Polityki Spolecznej).... Powodzenia!