Duże zmiany kadrowe w PGZ. Odwołano cały zarząd i radę nadzorczą

Duże zmiany kadrowe w PGZ. Odwołano cały zarząd i radę nadzorczą

Siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Radomiu
Siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Radomiu / Źródło: Wikipedia / Kubsson94, Praca własna, CC BY-SA 4.0
Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała o dużych zmianach we władzach spółki. Odwołany został cały zarząd, czystki nie ominęły także rady nadzorczej.

8 lutego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Zbrojeniowej dokonało zmian w składzie rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Walne Zgromadzenie odwołało członków rady nadzorczej: Konstancję Puławską, Piotra Sulewskiego i Karola Tatarę. Jednocześnie w skład rady nadzorczej powołani zostali: Bogdan Borkowski, Wojciech Dąbrowski, Paweł Olejnik i Jakub Skiba. Rada nadzorcza powierzyła funkcję przewodniczącego Wojciechowi Dąbrowskiemu.

Zmian dokonano także w zarządzie spółki. Ze stanowiska prezesa zarządu odwołany został Błażej Wojnicz, a do pełnienia tej funkcji rada oddelegowała ze swojego grona Jakuba Skibę. Jednocześnie rada nadzorcza odwołała członków zarządu: Roberta Guta, Adama Lesińskiego, Macieja Lew-Mirskiego i Szczepana Rumana. Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko prezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Kim jest Jakub Skiba?

Jakub Skiba ukończył historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 1993-1997 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako I Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ. W latach 1997-1999 pełnił funkcję Dyrektora Biura Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 1999-2001 – Dyrektora Generalnego w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Od 2005 roku był Dyrektorem Generalnym w MSWiA, a następnie w KPRM. W 2007 roku został powołany przez Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego na stanowisko członka zarządu NBP. Jakub Skiba był również członkiem Rady KSAP i Rady ds. Uchodźców. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Od listopada 2015 do października 2017 roku sprawował funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

20 października 2017 roku został delegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., z której to funkcji złożył rezygnację 8 lutego 2018 roku.

Źródło: Polska Grupa Zbrojeniowa
 3

Czytaj także