Koniec Akademii Morskiej w Gdyni? Ma stać się Uniwersytetem Morskim

Koniec Akademii Morskiej w Gdyni? Ma stać się Uniwersytetem Morskim

Akademia Morska – Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska – Wydział Nawigacyjny / Źródło: Wikipedia / Ewa Jaros (czupirek), CC BY-SA 3.0 pl
Akademia Morska w Gdyni zmieni nazwę na Uniwersytet Morski. List intencyjny dotyczący finalizacji procedury prawnej zmieniającej status uczelni podpisano w sobotę wieczorem miedzy władzami AM i ministerstwa gospodarki morskiej. Dokument podpisano podczas Wielkiego Balu Morskiego, który zorganizowała w swojej siedzibie Akademia Morska w Gdyni.

W liście intencyjnym ministerstwo gospodarki morskiej „stwierdza, że przystąpiło do finalizowania procedury prawnej zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni na Uniwersytet Morski w Gdyni”.

– Tym listem chcemy ogłosić wszystkim, że Akademia Morska w Gdyni będzie uniwersytetem i stanie się to faktem. Z naszej perspektywy nie ma żadnych przeszkód: rozpoczęliśmy już całą procedurę. Mamy poczucie, że ten tytuł się akademii należy – powiedziała dziennikarzom podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Anna Moskwa.

Dodała, że projekt rozporządzenia wymaga jeszcze opinii ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „W kwietniu powinna być końcowa decyzja, formalnie zaś wejdzie ona w życie 1 października wraz z nowym rokiem akademickim 2018/19” – wyjaśniła. Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. Janusz Zarębski powiedział PAP, że zmiana nazwy podniesie rangę uczelni i przyniesie duże korzyści studentom.

– Na świecie jest bowiem tak, że akademia jest traktowana o stopień niżej od uniwersytetu. I nasi absolwenci, którzy głównie pracują za granicą pokazując tam swój dyplom, gdzie jest napisane akademia, mogą być odbierani jak gorzej wykształceni w stosunku do absolwentów z innych krajów. Jest to o tyle ważne, że w rankingu uczelni morskich w Europie i na świecie jesteśmy w ścisłej czołówce – podkreślił rektor.

Przypomniał, że – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, miano uniwersytetu przysługuje uczelniom, których wydziały posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym – co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

Zaznaczył, że wydziały Akademii Morskiej posiadają w tej chwili sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym pięć dotyczących nauk technicznych. – Akademia Morska spełniła wszystkie niezbędne warunki do tego, aby stać się Uniwersytetem – dodał.

Wniosek o przekształcenie w Uniwersytet, Akademia Morska w Gdyni złożyła do ministerstwa gospodarki morskiej w listopadzie 2017 r. Dołączono do niego podjętą przez senat AM uchwałę dotyczącą zmiany nazwy uczelni, a także listy poparcia wystosowane przez regionalne i lokalne władze oraz instytucje związane z działalnością morską, stoczniową, naukową i biznesową.

W Akademii Morskiej w Gdyni uczy się ponad 5,5 tysiąca studentów. Nauka prowadzona jest tutaj na czterech wydziałach: elektrycznym, mechanicznym, nawigacyjnym oraz przedsiębiorczości i towaroznawstwa. Oferują one studia na 36 specjalnościach prowadzonych w ramach ośmiu kierunków.

Uczelnia została otwarta – jako Szkoła Morska, w grudniu 1920 r. w Tczewie. W 1930 r. przeniesiono ją do Gdyni, w 1968 r. przekształcono w Wyższą Szkołę Morską, a w 2002 r – w Akademię Morską.

Gdyńska uczelnia jest jedną z trzech, obok Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, szkół wyższych w Polsce wyspecjalizowanych przede wszystkim w edukacji morskiej. (PAP)

 2

Czytaj także