Linie lotnicze będą przekazywać nasze dane Straży Granicznej? Rząd przyjął projekt ustawy

Linie lotnicze będą przekazywać nasze dane Straży Granicznej? Rząd przyjął projekt ustawy

Lotnisko Chopina w Warszawie
Lotnisko Chopina w Warszawie / Źródło: Facebook / Fot. Dariusz Kłosiński/Lotnisko Chopina w Warszawie
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z nowymi przepisami przewoźnicy lotniczy będą przekazywać Straży Granicznej dane dotyczące przelotu pasażerów korzystających z ich linii. Informacje o pasażerach przetwarzane będą w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania terroryzmu, innych przestępstw oraz ścigania ich sprawców.

Obowiązek wprowadzenia nowych przepisów wprowadziła unijna dyrektywa w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR). Swój system automatycznego zbierania i przekazywania danych mają już Wielka Brytania, Belgia, Dania, Francja, Holandia i Szwecja.

Zaproponowane rozwiązania mają zagwarantować pasażerom bezpieczeństwo podróży. Określono m.in. zasady i warunki przekazywania danych organom odpowiedzialnym za zwalczanie przestępstw, np. Komendantowi Głównemu Policji. Uregulowano w tym zakresie także współpracę z Europolem. Zebrane i przekazane przez przewoźników informacje będzie można przetwarzać wyłącznie w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw oraz ścigania sprawców m.in. terroryzmu, przestępstw skarbowych, handlu ludźmi, nielegalnego obrotu bronią i amunicją, handlu narkotykami, rozbojów, czy obrotu kradzionymi pojazdami.

Większość państw Unii Europejskiej korzysta już z tych danych na mocy krajowych przepisów przyznających takie uprawnienia, np. Policji. Zgodnie z dyrektywą konieczne jest ustanowienie jednostki, która będzie gromadzić i przetwarzać dane uzyskane od przewoźników – w Polsce rolę Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach (JIP) będzie pełnić komórka organizacyjna Straży Granicznej.

Zgodnie z przepisami, przewoźnicy lotniczy będą zbierać i przekazywać m.in. takie dane, jak imiona i nazwiska pasażerów, daty rezerwacji i trasy przelotów (są to tzw. dane PNR). Nie będą natomiast zbierane tzw. dane wrażliwe. Przewoźnicy będą przekazywać dane PNR dotyczące lotów do UE i wylotów z UE. Zebrane w ten sposób dane będzie można wykorzystywać wyłącznie w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz ich ścigania. Przetwarzanie danych monitorować będzie inspektor do spraw ochrony danych o pasażerach – to on będzie czuwał nad prawidłowością ich przetwarzania, a w przypadku naruszenia zasad będzie mógł zawiadomić o tym fakcie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane będą przetwarzane, będzie miała prawo do kontaktu z inspektorem.

Ustawa ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do regulacji wspólnotowych – dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia regulacji do 25 maja 2018 r.

Czytaj też:
Paraolimpijka i niepełnosprawna prezenterka skarżą się na obsługę lotniska. „Płakałam całą noc”

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu
 0

Czytaj także