Kancelaria Prezydenta wydała komunikat ws. Sądu Najwyższego

Kancelaria Prezydenta wydała komunikat ws. Sądu Najwyższego

Widok na Pałac Prezydencki w Warszawie
Widok na Pałac Prezydencki w Warszawie / Źródło: Fotolia / fot. carotur
Kancelaria Prezydenta wydała komunikat w sprawie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. „Termin wskazania osoby pełniącej obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego nie został w ustawie określony” – podkreślono.

Na wstępie komunikatu Kancelaria Prezydenta przypomina, że od środy 4 lipca, „z mocy ustawy, a nie decyzji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, pracami Sądu Najwyższego kieruje Pan sędzia Józef Iwulski”. „Zgodnie bowiem z art. 14 § 2 in fine ustawy, w razie nieobecności Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zastępuje go Prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego” – wyjaśniono. Podkreślono, że we wtorek informację tę przekazał w rozmowie z Małgorzatą Gersdorf, Józefem Iwulskim i Markiem Zirk-Sadowskim, prezydent . „Po tym oświadczeniu Prezydenta RP, Pani sędzia Małgorzata Gersdorf poinformowała Pana Prezydenta, że w dniu 3 lipca 2018 r., od godziny 15.30, wyznaczyła również Pana Prezesa Józefa Iwulskiego do zastępowania jej w czasie nieobecności” – czytamy.

Kancelaria Prezydenta dodaje, że zgodnie z art. 111 paragraf 4 ustawy, „w przypadku zwolnienia po wejściu w życie ustawy stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego, Prezydent RP powierzy kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą wskazanemu sędziemu Sądu Najwyższego do czasu powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego”. Zaznaczono, że „termin wskazania osoby pełniącej obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego nie został w ustawie określony”.

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybierze i przedstawi Prezydentowi RP kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, niezwłocznie po obsadzeniu 110 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego” – podano na koniec.

Czytaj też:
Sędzia Józef Iwulski: Nie jestem zastępcą ani następcą Małgorzaty Gersdorf
Czytaj też:
Zamieszanie z sędzią Iwulskim. Zastępca Gersdorf również powołuje się na konstytucję

Źródło: WPROST.pl
 5

Czytaj także