Trwa Warsaw Security Forum. „Rosja to strategiczne wyzwanie dla bezpieczeństwa”

Trwa Warsaw Security Forum. „Rosja to strategiczne wyzwanie dla bezpieczeństwa”

Warsaw Security Forum
Warsaw Security Forum 
W Warszawie trwa konferencja Warsaw Security Forum, w której udział biorą politycy, wojskowi i eksperci z Polski, Europy i USA. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Pułaskiego.

Tegoroczna edycja Warsaw Security Forum skupi się na kluczowych wyzwaniach przed jakimi stoi Sojusz Północnoatlantycki, Unia Europejska z krajami partnerskimi oraz państwa członkowskie należące do obu organizacji. Zakres tematyczny forum obejmuje zarówno zagadnienia polityki międzynarodowej i współpracy między krajami, jak również aspekty dotyczące bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego. Poruszane są również tematy dotyczące udziału kobiet w kształtowaniu decyzji politycznych, terroryzm, rewizjonistyczna polityka Federacji Rosyjskiej, reaktywacja Jedwabnego Szlaku, działania dezinformacyjne (tzw. Fake News) oraz aspekty stricte militarne m.in. wzmacnianie wschodniej flanki NATO, przyszłość obrony powietrznej Sojuszu.

Warsaw Security Forum jest platformą dla wysokich przedstawicieli państwowych, doradców i ekspertów umożliwiającą wymianę doświadczeń i rozwój debaty na temat bieżących problemów w sferze bezpieczeństwa. Celem wydarzenia jest wypracowanie kolektywnej odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia państw NATO i UE oraz pogłębianie współpracy w sferze obronności. Strategicznym partnerem WSF od 2014 roku jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Organizatorem Warsaw Security Forum jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. Wśród gości tegorocznej edycji znaleźli się m.in. polscy politycy m.in. szef MSZ Jacek Czaputowicz, szef BBN Paweł Soloch, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, Bronisław Komorowski oraz Aleksander Kwaśniewski a także goście z zagranicy m.in. Norman Davies, Ian Brzezinski, Anders Fogh Rasmussen, gen. Frederick „Ben” Hodges, Carl Bildt, Ditmir Bushati, Pavlo Klimkin, Peter Szijjarto czy Carmelo Abela.

„Rosyjskie ambicje najpoważniejszym wyzwaniem nie tylko dla Polski”

Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy podkreślali znaczenie utrzymania więzi między Europą i USA, spójności Sojuszu, współdziałania z UE oraz wsparcia dla partnerów NATO na wchodzie, takich jak Gruzja i Ukraina. - Rosja to strategiczne wyzwanie dla bezpieczeństwa. Niewątpliwie rosyjskie ambicje w Europie środkowej są najpoważniejszym wyzwaniem nie tylko dla Polski i regionu, kontynentu, ale mają wymiar światowy, co wynika z globalnych celów, jakie stawia sobie Moskwa i podejmuje próby podważenia porządku europejskiego i światowego porządku bezpieczeństwa — powiedział szef BBN.

twitter

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zwrócił uwagę, że Gruzja i Ukraina obrały prozachodni kurs i obie stały się przedmiotem rosyjskiej agresji. Z kolei były dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie, emerytowany generał Ben Hodges przekonywał do jak najszybszego przyjęcia Gruzji do NATO. Jednocześnie były sekretarz generalny Sojuszu Anders Fogh Rasmussen podkreślił, że złożone w 2008 r. na szczycie w Bukareszcie zapewnienie, iż Gruzja i Ukraina będą członkami pozostaje w mocy i stanie się tak, kiedy tylko oba kraje spełnią kryteria. - My po stronie NATO, żaden sojusznik, nigdy nie byliśmy zagrożeniem dla Rosji. Przeciwnie, przyczyniliśmy się do ustabilizowania zachodnich granic Rosji, co było pragnieniem rosyjskich władców przez stulecia - podkreślał.

twitter

Warsaw Security Forum podzielone jest na trzy sesje sesje break-out, które w całości nadają ramy dla wymiany intelektualnej podczas Forum, a także sesje plenarne. Sesje plenarne koncentrują się głównie na zagadnieniach strategicznych oraz szeroko rozumianej przyszłości ładu międzynarodowego. Uzupełnieniem sesji są wydarzenia towarzyszące, w tym spotkania na zaproszenie ekspertów, przedstawicieli podmiotów gospodarczych i rządowych. Wydarzenia te obejmują dialog menedżerski, okrągły stół, a także spotkania w formacie B2B i B2G.

Oprócz samego Forum, tegoroczna edycja #WSF2018 będzie składać się z serii wydarzeń, które razem tworzą Tydzień WSF, rozpoczynający się od programu New Security Leaders, gdzie Warsaw Security Forum 2018 będzie także jego punktem kulminacyjnym. Wydarzenie #WSF2018 jest także okazją do promocji NATO i kampanii #WeAreNATO.

Źródło: WPROST.pl