Polski rząd przegrywa spór przed TSUE. „Nie ma już środków odwoławczych”

Polski rząd przegrywa spór przed TSUE. „Nie ma już środków odwoławczych”

Wielka sala rozpraw TSUE
Wielka sala rozpraw TSUE Źródło:G.Fessy/CJUE
Polski rząd przegrał sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. CHodzi o kwestię obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN.

TSUE orzekł, że przepisy dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Zdaniem TSUE polskie przepisy naruszały zasadę nieusuwalności sędziów. Wątpliwości wzbudziła także kwestia przywileju dla prezydenta, który mógł decydować, kto może orzekać a kto nie. Trybunału Sprawiedliwości UE obciążył Polskę kosztami postępowania. Od decyzji TSUE nie ma żadnych środków odwoławczych.

Skarga Komisji Europejskiej przeciw Polsce

Regulacje wprowadzała ustawa z lipca 2017 roku. W myśl przepisów wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wcześniej zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn wynosił 67 lat.

W połowie września podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi przeciwko Polsce w związku z przepisami tej ustawy. UE domagała się przywrócenia w Sądzie Najwyższym stanu sprzed wejścia w życie przepisów przewidujących obniżenie wieku emerytalnego sędziów z 70 do 65 lat. Wnioskowano również o to, aby sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani na emerytury zostali przywróceni do orzekania, nawet jeśli na ich miejsce wskazano już kogoś innego.

W oczekiwaniu na wyrok Trybunału KE domagała się zastosowania środków tymczasowych i nakazania Polsce, by do tego czas zawiesiła stosowanie przepisów dotyczących wieku sędziów oraz podjęła środki mające na celu umożliwienie sędziom SN pełnienie swojej funkcji. Wnioski te zostały uznane. W wydanym 17 grudnia wyroku TSUE uznał za zasadne uwzględnienie wniosku złożonego przez Komisję Europejską wniosek o zastosowanie środków tymczasowych.

W listopadzie polski Sejm przyjął nowelizację ustawy o SN, przewidującą umożliwienie sędziom SN i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu.