Wyniki matur 2019. CKE podsumowała osiągnięcia uczniów

Wyniki matur 2019. CKE podsumowała osiągnięcia uczniów

Egzamin, matura, zdj. ilustracyjne
Egzamin, matura, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / tevalux11
87,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zdało egzamin maturalny i uzyskało świadectwo dojrzałości. CKE podsumowała wyniki egzaminów przeprowadzonych w maju, czerwcu i sierpniu.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2019 roku przystąpiło 284 054 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. W sesji poprawkowej w sierpniu 2019 roku do egzaminu przystąpiło 38 083 absolwentów. Tegoroczni absolwenci stanowili 71 proc. wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

87,5 proc. zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, zdało egzamin maturalny. Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących wskaźnik „zdawalności” jest wyższy (91,3 proc.) niż wśród absolwentów techników (80,9 proc.). „Szczegółowe sprawozdania o wynikach matury z każdego przedmiotu z obszernym komentarzem opublikujemy 20 września” – poinformowała w mediach społecznościowych Centralna Komisja Egzaminacyjna.

twitter

Matura 2019

Wszyscy maturzyści muszą podejść do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej jest to język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Wszystkie te przedmioty wystarczyło zdać na poziomie podstawowym. Maturzystów czekała także część ustna – z języka polskiego i języka obcego. Dodatkowo każdy uczeń musiał obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych.

Czytaj też:
Nowy przepis MEN wchodzi w życie. Dodatkowy obowiązek dla rodziców

Źródło: CKE
+
 1

Czytaj także