30 lat temu gabinet Mazowieckiego uzyskał wotum zaufania. Prezydent Duda złożył wieniec na jego grobie

30 lat temu gabinet Mazowieckiego uzyskał wotum zaufania. Prezydent Duda złożył wieniec na jego grobie

Prezydent złożył kwiaty na grobie Tadeusza Mazowieckiego
Prezydent złożył kwiaty na grobie Tadeusza Mazowieckiego / Źródło: Jakub Szymczuk/KPRP
Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec honorowy na grobie Tadeusza Mazowieckiego na cmentarzu leśnym w Laskach koło Warszawy.

30 lat temu rząd Tadeusza Mazowieckiego uzyskał wotum zaufania. W ciągu niemal 500 dni urzędowania Rada Ministrów pod jego przewodnictwem dokonała reform, które zmieniły funkcjonowanie państwa i symbolicznie otworzyły historię III Rzeczypospolitej. „Byliśmy rządem rzeczywistym” – wspominał Mazowiecki.

Mazowiecki podał gabinet do dymisji 25 listopada 1990 roku, następnego dnia po swojej porażce w wyborach prezydenckich, w których starcie o drugą turę przegrał z polonijnym biznesmenem Stanem Tymińskim. 14 grudnia 1990 roku premier wygłosił ostatnie przemówienie sejmowe: „Wartości, którym służyłem, będę bronił nadal. W interesie Polski otwartej, tolerancyjnej i demokratycznej. Polski wiernej swym najlepszym tradycjom narodowym i chrześcijańskim. Polski, o której innym już kształcie sam naród wydaje świadectwo, zwracając się: Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. Polski, której dobro jest ponad każdym naszym zniechęceniem, ponad urazami i porażkami. Te mijają, a Ona trwa”.

Źródło: X-news
 2
 • Plan Balcerowicza napisany przez Georga Sorosa i Jeffreya Sachsa (G. Soros, Underwriting Democracy, The Free Press, New York 1991). Żydzi w Novym Yorku podjeli decyzję o zlikwidowanie Państwa Polskiego 27 lat temu w prestiżowym Financial Times ukazał się pod datą 22 czerwca 1989 roku króciutki artykuł Edwarda Mortimera, Johna Lloyda, Petera Riddella i Lionera Barbera, przedrukowany niewiele później w polskim Forum pod datą 2.07.1989. Tekst informował o zaaprobowaniu w zasadzie przez ekspertów komunistycznego rządu Mieczysława Rakowskiego i „Solidarności” planu opracowanego przez światowego finansistę nowojorskiego Georga Sorosa.

  Plan ten, nazwany później „terapią szokową”, zakładał rozwiązanie ekonomicznych i finansowych problemów Polski za pomocą drastycznych oszczędności połączonych z wprowadzeniem wymienialności pieniądza i szybką odbudową kapitalizmu. Oprócz drastycznych wyrzeczeń socjalnych oczekiwanych od polskiego społeczeństwa, jego kluczowym założeniem był faktyczny rozbiór gospodarczy polskiego przemysłu państwowego w formule prywatyzacyjnej, dzięki temu iż, rząd polski (…) przekazałby wszystkie przedsiębiorstwa państwowej agencji likwidacyjnej, która przeprowadziłaby ich reorganizację w spółki akcyjne. Z 25-30 proc. kapitału stworzono by fundusze powiernicze zajmujące się obsługą zadłużenia kraju – ich szefów – mających prawo odsprzedaży tych akcji – mianowaliby wierzyciele.
  Zaaprobowanie tego planu przez przedstawicieli ówczesnego rządu komunistycznego i postolidarnościowej grupy politycznej tzw. doradców na czele z nieżyjącym już prof. Bronisławem Geremkiem, było samo w sobie czymś zdumiewającym. Oznaczało to, że polski rząd poza granicami kraju i w tajemnicy przed własnymi obywatelami zawiera międzynarodowe uzgodnienia dotyczące nie tylko najważniejszych spraw gospodarczych i socjalnych, ale zasad zbycia całego majątku przemysłu narodowego, co po prostu nazywa się zdradą narodową. W Polsce o tym planie zapadło zgodne i głuche milczenie (z jednostkowymi wyjątkami, jak nieżyjący już prof. Józef Balcerek) trwające po dziś dzień. Ale w 1991 roku autor tego planu G. Soros opublikował książkę, w której dość szczegółowo omówił swoją rolę w polskiej transformacji, poczynając od założenia w Polsce swej Fundacji Batorego w 1988 i spotkania z gen. Wojciechem Jaruzelskim oraz przedstawienia idei terapii szokowej nieżyjącemu już komunistycznemu premierowi M. Rakowskiemu G. Soros, Underwriting Democracy, The Free Press, New York 1991).
  https://www.salon24.pl/u/krzysztof-zdzisioo/709192,plan-balcerowicza-napisany-przez-georga-sorosa-i-jeffreya-sachsa
  • Niech Mazowieckiemu PIEKŁO ciężkim będzie za GRUBĄ KRESKĘ (pozwalającą być bezkarnym bandytom z PRL i dodatkowo pozwalające okradać Polskę), za koszernego Balcerowicza realizującego plan totalnego zniszczenia gospodarki Polski opracowany przez Żydów Sorosa i Sachsa !!!

   Czytaj także