Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego odpowiedział na apel Gersdorf. Sędziowie będą orzekać

Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego odpowiedział na apel Gersdorf. Sędziowie będą orzekać

Sąd Najwyższy
Sąd Najwyższy / Źródło: Fotolia / fot. piotr_krajew
We wtorek 10 grudnia I Prezes Sądu Najwyższego wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej do „powstrzymania się” od orzekania w prowadzonych sprawach. Na apel Gersdorf odpowiedział kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej Tomasz Przesławski.

„Zgodnie z Konstytucją RP, Sąd Najwyższy, w tym wchodząca w jego skład Izba Dyscyplinarna, stanowi organ władzy sądowniczej powołany do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Tym samym obowiązkiem sędziów Sądu Najwyższego jest wykonywanie funkcji orzeczniczych przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa i zasadami słuszności” – oświadczył prezes Izby Dyscyplinarnej SN.

Przesławski stwierdził w oświadczeniu, że wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego „nie ma wpływu na dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”.

„W związku z powyższym oświadczam, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w dalszym ciągu wykonywać będzie powierzone jej przez konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej czynności orzecznicze, mając na uwadze dobro wymiaru sprawiedliwości oraz poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne, które jest naczelną wartością państwa prawa” – podkreślił.

Apel Gersdorf

Powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2019 r. oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do „powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach”. Uzasadniła to potrzebą „zapewnienia ochrony praw uczestników postępowań sądowych” oraz koniecznością „uniknięcia pogłębiania się chaosu prawnego”.

I prezes SN podkreśla, że „kontynuowanie przez sędziów Izby Dyscyplinarnej czynności orzeczniczych w sprawach zawisłych przed tą Izbą może w przyszłości skutkować koniecznością wypłaty przez Polskę na rzecz stron tych postępowań zadośćuczynienia za naruszenie prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą”.

Czytaj także:
Marian Banaś na wojnie z PiS

Opracował:

Czytaj także

 8
 •  
  Jak widać na Kubolę i Olka Nadala ciągle można liczyć. Cisną ich mocodawcy z Inowrocławia to dają głos. Aż dziwne, że admin z redakcji ich nie przegania. Choć może to ta sama osoba. To by tłumaczyło wiele zachowań
  • Zapomnieli dodać, że dzięki towarzyszom pisowskim, którym dowodzi towarzysz balbina, wyroki protezy jaką stała się dzięki pisowskiej degeneracji władza sądownicza, nie jest nigdzie uznawana, po za KRLD, tak więc parodie pisowskich wyroków mogą służyć jako papier do tyłka
   • mogą orzekać

    mogą łopatką machać i piasek przesypywać

    tylko w Europie ich orzekanie będzie mnie warte niż papier na którym swoje myśli prze