Prezydent Duda skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o uchwałę Sądu Najwyższego

Prezydent Duda skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o uchwałę Sądu Najwyższego

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło:Newspix.pl / TEDI
Wniosek skierowany przez Andrzeja Dudę dotyczy trzech przepisów, na których Sąd Najwyższy oparł uchwałę z 23 stycznia. Chodzi o m.in. o powoływanie sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa.

skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów. Pierwszy z nich dotyczy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego w „zakresie, w jakim dotyczy objęcia przesłanką nieważności postępowania, oceny niezależności Krajowej Rady Sądownictwa oraz prawidłowości procedury poprzedzającej powołanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego oraz sędziego Sądu Najwyższego z art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 i art. 126 ust. 1 i 2, art. 10, art. 176 ust. 2, art. 180 ust. 1 i art. 183 ust. 1 i 2 Konstytucji”. Całość oświadczenia dostępna jest na stronie Kancelarii Prezydenta.

Uchwała SN

W czwartek 23 stycznia po niejawnym posiedzeniu trzech połączonych izb Sąd Najwyższy wydał uchwałę w odpowiedzi na pytanie I prezes SN,czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami.

Uznano, że „nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw w obecnym składzie”. Oznacza to w praktyce, że – zdaniem Sądu Najwyższego – sędziowie wyłonieni przez "nową KRS" nie są uprawnieni do orzekania.

Czytaj też:
Morawiecki skieruje wniosek do TK. Gersdorf: Podstawa do wzruszenia orzeczeń

Źródło: Kancelaria Prezydenta