Są nowe wytyczne dla żłobków i przedszkoli. Wiemy, co się zmieni

Są nowe wytyczne dla żłobków i przedszkoli. Wiemy, co się zmieni

Klasa w przedszkolu, zdjęcie ilustracyjne
Klasa w przedszkolu, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / xinhuanet.com
Pojawiła się kolejna już aktualizacja wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli. GIS usunął m.in. zapis mówiący o tym, że w grupie powinno przebywać maksymalnie 25 dzieci. Zalecono natomiast, by w sali przeznaczonej na zbiorowy pobyt dzieci powierzchnia przypadająca na jedno dziecko była nie mniejsza niż 1,5 m kw.

Jest to czwarta aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i żłobków. Nowe wytyczne są takie same dla żłobków i przedszkoli. Pod względem dystansu społecznego zalecanego dla rodziców przyprowadzających dzieci do placówek zbliżono je do wytycznych dla szkół.Do tej pory GIS rekomendował, by w grupie przedszkolnej mogło przebywać maksymalnie 25 dzieci. Samorządy i dyrektorzy placówek zwracali uwagę, że to ograniczenie sprawi, że od września dla części dzieci może nie być miejsca w przedszkolach.

Nowe wytyczne dla żłóbków i przedszkoli. Co się zmieni?

Teraz usunięto zapis o limicie dzieci przebywających w jednej grupie i zalecono, by - w miarę możliwości - powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosiła co najmniej 15 m kw. (wcześniej 16 m kw.); w przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m kw. (bez względu na czas pobytu dziecka). Jednocześnie zastrzeżono, że powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m kw.

W nowych wytycznych zmniejszono też dystans, jaki powinni zachować rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z placówki wobec pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców - z 2 do min. 1,5 m. W dalszym ciągu GIS radzi, by do grupy dzieci przyporządkowani byli - w miarę możliwości - ci sami opiekunowie i by grupa wraz z opiekunem przebywała w wyznaczonej i stałej sali. W sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

Inne wytyczne dla przedszkoli

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W miarę możliwości należy uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - najlepiej na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. Sanepid podkreśla, że do przedszkola i żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdrowa musi być też osoba przyprowadzająca dziecko.

Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

Wytyczne są dostępne na stronie GIS i MEN.

twitter

Autor: Karolina Mózgowiec


Czytaj też:
Kraków może stać się żółtą strefą. „Miasto nie ma na to żadnego wpływu”

Źródło: PAP