Ustawa o ochronie praw zwierząt. Co zakłada nowelizacja, która podzieliła koalicję Kaczyńskiego?

Ustawa o ochronie praw zwierząt. Co zakłada nowelizacja, która podzieliła koalicję Kaczyńskiego?

Pies na łańcuchu
Pies na łańcuchu / Źródło: Fotolia / RomanovRV
W piątek głosami 356 posłów Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie praw zwierząt. Co zakłada projekt, który podzielił Zjednoczoną Prawicę?

Głosowanie nad nowelizacją o ochronie praw zwierząt okazało się najbardziej kontrowersyjnym w dotychczasowej historii Zjednoczonej Prawicy. Projektu, który zgłosił sam Jarosław Kaczyński, nie poparli politycy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i część Porozumienia Jarosława Gowina. Ostatecznie za projektem opowiedziało się 356 posłów, przeciw głosowało 75, wstrzymało się 18, a 11 nie wzięło udziału w głosowaniu.

Ustawa o ochronie praw zwierząt – główne założenia

Zakaz hodowli zwierząt na futra

Ustawa o ochronie praw zwierząt, tzw. Piątka Kaczyńskiego wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra, z wyjątkiem królików. Przepisy wchodzą w życie po 12-miesięcznym okresie przejściowym od uchwalenia. Przedsiębiorcom, którzy będą musieli zmienić swój profil działalności, przysługują rekompensaty.

Ograniczenie uboju rytualnego

Drugą ważna zmianą jest duże ograniczenie uboju rytualnego. Ma on być możliwy wyłącznie na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Katalog podmiotów upoważnionych do tego rodzaju uboju będzie ustalał w drodze rozporządzenia minister rolnictwa w porozumieniu z szefem MSWiA. Podobnie jak w przypadku hodowców zwierząt futerkowych, także firmy prowadzące ubój rytualny mogą liczyć na rekompensaty w związku z koniecznością zaprzestania działalności.

Zmiany ws. trzymania zwierząt na uwięzi i w kojcu

Zmieniają się przepisy dotyczące trzymania zwierząt na uwięzi. Dotyczy to m.in. psów trzymanych na łańcuchu. Będzie zakaz trzymania ich na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek (zmieniono definicję tego przedmiotu). W przypadku zwierząt trzymanych na uwięzi tymczasowo, długość uwięzi musi wynosić minimum 6 metrów, a zwierzę musi mieć do dyspozycji minimum 12 mkw. Będzie mogło przebywać w takich warunkach maksymalnie 12h na dobę.

Nowelizacja wprowadza także nowe przepisy dotyczące trzymania zwierząt w kojcach. Zasady zostały uzależnione od wysokości zwierzęcia w kłębie. I tak, dla zwierząt o wysokości do 50 cm w kłębie, powierzchnia kojca musi być nie mniejsza niż 9 m kw. W przypadku zwierząt od 51 do 66 cm jest to minimum 12 m kw.,a powyżej 66 cm – minimum 15 m kw.

Odbieranie zwierząt właścicielom – nowe zasady

Ponadto nowelizacja nakłada nowe obowiązki na gminy i organizacje społeczne w zakresie obowiązków nad bezdomnymi zwierzętami. Schroniska mają być wizytowane co najmniej raz na kwartał przez lekarza weterynarii.

Zmieniają się zasady odbioru zwierząt od właścicieli, u których zagraża im utrata życia bądź zdrowia. W takich przypadkach właściwa organizacja w asyście policjanta, lekarza weterynarii lub strażnika gminnego będzie upoważnione do odebrania zwierzęcia i zawiadomienia władz samorządu. Wszelkie koszty poniesie właściciel zwierzęta. Jeśli okaże się, że podjęta na wniosek organizacji interwencja będzie bezzasadna, wówczas ona ponosi koszty.

Zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych

Zgodnie z nowelizacją wprowadzony zostanie zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych. Po jej wejściu w życie cyrki nie będą mogły sprowadzać zwierząt z zagranicy.

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 30 dni od czasu jej określenia. Wyjątkiem są przepisy dotyczące hodowli i uboju rytualnego, w przypadku których wskazano na dłuższy okres vacatio legis.

Czytaj też:
Ustawa Kaczyńskiego przechodzi dzięki głosom opozycji. Ochrona zwierząt podzieliła Zjednoczoną Prawicę

Źródło: WPROST.pl
+
 0

Czytaj także