Czym jest program „Za życiem”? Marlena Maląg w Sejmie opowie o szczegółach

Czym jest program „Za życiem”? Marlena Maląg w Sejmie opowie o szczegółach

Marlena Maląg
Marlena Maląg / Źródło: Newspix.pl / Maciej Goclon / Fotonews
Tuż po ogłoszeniu orzeczenia w sprawie aborcji eugenicznej przez Trybunał Konstytucyjny rzeczniczka PiS zapowiedziała, że zostaną wprowadzone zmiany do programu „Za życiem”. Dzisiaj w Sejmie Marlena Maląg przedstawi informację w tej sprawie.

Między godz. 10 a 12:00 w  minister rodziny i polityki społecznej przedstawi informację na temat funkcjonowania programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, a także programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na tym etapie prac niższej izby parlamentu zostały przewidziane 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

Zmiany w programie „Za życiem”, który ma zostać „usprawniony i poszerzony” zapowiadała Anita Czerwińska kilka godzin po wydaniu orzeczenia w sprawie aborcji eugenicznej przez Trybunał Konstytucyjny.

Program „Za życiem”. Co zakłada?

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wsparcie jest realizowane m.in. przez:

  • zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
  • zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
  • zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Ustawa przewiduje także zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego „zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”.

W artykule dziesiątym podano, że z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii – czytamy we wspomnianym ustępie.

Czytaj też:
Fala protestów po decyzji TK. Lichocka mówi o „świadomym zagrzewaniu do nienawiści”

Źródło: WPROST.pl
+
 0

Czytaj także