Zwyczajny ingres abpa Nycza

Zwyczajny ingres abpa Nycza

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. AF PAP
Abp Kazimierz Nycz przejął kanonicznie urząd nad archidiecezją warszawską. Zgodnie z jego wolą ingres ma być skromniejszy niż zwykle.
Podczas uroczystości odczytano dekret Stolicy Apostolskiej o powierzeniu urzędu arcybiskupowi Nyczowi w obecności 10-osobowego grona konsultorów. Nowy metropolita otrzymał od prymasa Polski kardynała Józefa Glempa i nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka pastorał - znak władzy pasterskiej, a prymas Glemp udzielił mu błogosławieństwa.

"Przychodzi biskup na nowe czasy. Nie obciążony wydarzeniami II wojny światowej, nie może pamiętać owego ucisku, jaki przeżyła społeczność wierzących, gdy prymas Wyszyński był więziony. Jako chłopiec przeżywał wielki jubileusz 1000-lecia chrztu Polski. Zakosztował potem pracy w Polsce Ludowej, ale to była nauka obrony Kościoła w klimacie oficjalnej nieprzyjaźni władzy" - mówił podczas mszy prymas o abp. Nyczu. Te nowe czasy - zdaniem prymasa Glempa - stawiają przed nowym metropolitą inne, ale wbrew pozorom równie trudne wyzwania.

Abp Nycz odebrał następnie homagium, czyli znak czci i posłuszeństwa od przedstawicieli Kościoła warszawskiego od biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, osób życia konsekrowanego oraz osób świeckich.

"Poślubiam Kościół warszawski"
W homilii wygłoszonej podczas mszy metropolita warszawski całując ołtarz, powiedział, "poślubiłem dziś Kościół warszawski". - Moje "stąpanie ze czcią po śladach ofiarnej krwi rodaków" dziś dokonuje się w atmosferze liturgicznego przeżycia wjazdu Jezusa do Jerozolimy. "Z siłą właściwą dla liturgicznego dramatu przeżywam to, co nie jest obce żadnemu pasterzowi w owczarni Jezusa Chrystusa: po hymnach i pieśniach uwielbienia brzmią złowrogie krzyki +Ukrzyżuj+. Taki był ingres Chrystusa Króla - wyczekiwanego Mesjasza narodu wybranego" - mówił, zwracając się z prośbą o modlitwę za Kościół warszawski i swoją posługę w tym kościele.

Mówił o świętości jako ludzkiej kategorii, możliwej do realizacji. "Dlatego nie wolno nam zrezygnować z promowania wizji świata i porządku społecznego z pojęciem służby na najwyższym miejscu". "Ten głos powinien być tym mocniej słyszany, im bardziej następuje odejście, wręcz zdrada chrześcijańskich korzeni Europy, chrześcijańskiej koncepcji życia od poczęcia do naturalnej śmierci, chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa i rodziny, wolności w wychowaniu dzieci i tego wszystkiego, co stanowi człowieczą godność" - powiedział abp Nycz.

Przekonywał, że "świętość nie jest zamachem na wolność i demokrację, tylko dlatego, że jest z innego - religijnego porządku" oraz że "wartości fundamentalne, wynikające z prawa naturalnego, nie podlegają negocjacjom". Mówił o odpowiedzialność katolickich polityków za "prawo inspirowane przez te wartości".

Abp Nycz mówił o ważnej roli świeckich w Kościele. Oznajmił jednak, że "szczególnym adresatem jkego wysiłków będą młodzi i rodziny, wychowujące nowe pokolenie. "O młode pokolenie rozgrywa się dziś największa, najbardziej agresywna i bezwzględna walka negatywnych sił współczesnego świata. Zwracał uwagę, że jest ono świetnie wykształcone, znające języki obce. Tej edukacji powinny jednak towarzyszyć "głębokie wartości duchowe i moralne" - podkreślił nowy metropolita warszawski.

Abp Nycz zaprosił do współpracy ludzi nauki i kultury, którym "potrzebne są drogowskazy ewangeliczne, nieograniczające wolności badań i twórczości, lecz będące niezbędnym światłem na tej drodze". Powiedział, że liczy na wsparcie pracowników mediów "w służbie prawdy i dobra, także w służbie głoszenia Ewangelii". Apelował o uczciwe pokazywanie proporcji dobra i zła w świecie i "niepoddawanie się okrutnym rygorom szukania widza i czytelnika za wszelką cenę".

Na mszę i uroczystość objęcia diecezji przez nowego metropolitę przybyli prezydent Lech Kaczyński z małżonką, premier Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Marek Jurek, politycy i samorządowcy. Uczestniczą w niej także m. in. prymas Polski kardynał Józef Glemp, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, biskupi z metropolii warszawskiej, duchowieństwo, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych oraz licznie zgromadzeni wierni. Przybyli mieszkańcy stolicy, grupa słuchaczy Radia Maryja, siostry zakonne, harcerze.

Uroczystości w archikatedrze św. Jana Chrzciciela objęcia kanonicznych rządów nad archidiecezją warszawską przez arcybiskupa Kazimierza zgodnie z jego życzeniem są skromniejsze niż zazwyczaj przy takiej okazji. Arcybiskup pragnie bowiem swoje posługiwanie rozpocząć od zwyczajnej pracy duszpasterskiej. poprzedziły mszę św. rozpoczęła się od Dlatego m.in. zwrócił się do mieszkańców miejscowości, z której pochodzi, by nie przyjeżdżali do Warszawy.

Objęcie rządów nad archidiecezją zbiegło się z obchodami Światowego Dnia Młodzieży. Z tej też okazji nowy metropolita warszawski spotka się o godz. 15 z młodzieżą archidiecezji warszawskiej, przygotowującą się do sakramentu bierzmowania w kościele Wszystkich Świętych.

Abp Nycz - nowy metropolita warszawski - został mianowany przez papieża Benedykta XVI 3 marca i zastąpi na tym stanowisku prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, który pełnił urząd ponad 25 lat. 29 czerwca podczas mszy w uroczystość świętych Piotra i Pawła, patronów Stolicy Apostolskiej, otrzyma z rąk papieża Benedykta XVI paliusz, symbol władzy i więzi z następcą świętego Piotra. Zgodnie z tradycją, papież wręcza paliusze metropolitom z całego świata, mianowanym w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Nowy metropolita warszawski jest oceniany przez przedstawicieli Kościoła i komentatorów jako człowiek dialogu, potrafiący budować porozumienie i dobry duszpasterz.

pap, em
 0

Czytaj także