Kierowali nim Mazowiecki czy Kaczyński. 40 lat od pierwszego numeru „Tygodnika Solidarność”

Kierowali nim Mazowiecki czy Kaczyński. 40 lat od pierwszego numeru „Tygodnika Solidarność”

Pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”
Pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”Źródło:solidarnosc.org.pl
3 kwietnia 1981 roku ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”, co na tamte czasy było wydarzeniem przełomowym. Redaktorami naczelnymi magazynu byli późniejsi premierzy: Tadeusz Mazowiecki i Jarosław Kaczyński.

40 lat temu 3 kwietnia 1981 w PRL do kolportażu trafił jeden z pierwszych niezależnych od władz tytuł, którego pierwszy nakład wyniósł 0,5 mln egzemplarzy. Powstał w wyniku starań działaczy „Solidarności”, a pierwszym redaktorem naczelnym niekomunistycznego „Tygodnika Solidarność” został późniejszy premier Tadeusz Mazowiecki.

Powstanie „Tygodnika Solidarność” sięga porozumień sierpniowych, ponieważ jeden z jej punktów zakładał: „Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji”.

40 lat „Tygodnika Solidarność”. Zmiany przez lata

W pierwszej redakcji „Tygodnika Solidarność”, którą kierował Mazowiecki, funkcję zastępców pełnili Waldemar Kuczyński, Bohdan Cywiński oraz Kazimierz Dziewanowski. Ważną funkcję miał inny znany opozycjonista – Krzysztof Wyszkowski był sekretarzem redakcji.

Od 3 kwietnia 1981 roku do 13 grudnia 1981 roku (wprowadzenie stanu wojennego) wyszło 37 numerów pisma, do którego pisali m.in. Stefan Kisielewski, Tomasz Strzembosz, Wanda Falkowska, Jan Pietrzak, Andrzej Urbański, Marcin Wolski, Marek Nowakowski, Kazimierz Orłoś, Agnieszka Kobylińska, Jadwiga Staniszkis czy Zbigniew Romaszewski.

Pojawiła się seria artykułów odkłamujących historię XX wieku, odbywały się dyskusje redakcyjne z udziałem wybitnych ekspertów na najważniejsze tematy. Drukowano sporo materiałów na temat działalności NSZZ Solidarność, były wywiady z liderami Związku, relacje z najważniejszych wydarzeń, w tym I Krajowego Zjazdu w Gdańsku – czytamy na stronach NSZZ „Solidarność”.

Władze PRL zamknęły tygodnik na długie lata, a reaktywowano go dopiero w 1989 roku, a funkcję naczelnego ponownie objął Tadeusz Mazowiecki. W październiku 1989 roku naczelnym został . Obecny wicepremier i prezes PiS w 1991 roku, po wygranej Lecha Wałęsy, odchodzi pracować w Kancelarii Prezydenta. Kolejnym naczelnym został Andrzej Gelberg, później tę funkcję pełnili Jerzy Kłosiński, Krzysztof Świątek, a obecnie naczelnym jest Michał Ossowski.

„Tygodnik Solidarność” jest teraz wydawany przez NSZZ „Solidarność”.