Ósmoklasiści piszą dziś egzamin z języka polskiego. Obejmie mniejszy zakres materiału

Ósmoklasiści piszą dziś egzamin z języka polskiego. Obejmie mniejszy zakres materiału

Egzamin
Egzamin Źródło: Fotolia / Chinnapong
We wtorek 25 maja ponad 360 tys. uczniów z całej Polski przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Z powodu pandemii COVID-19, egzamin odbywa się stacjonarnie, ale w specjalnych rygorach sanitarnych, a zakres materiału jest mniejszy niż w poprzednich latach.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczyna się we wtorek 25 maja o godzinie 9:00. Pierwszego dnia uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej zmierza się z językiem polskim.

Ze względu na epidemię COVID-19 egzamin odbędzie się na podstawie specjalnych wymagań egzaminacyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a nie na bazie całej podstawy programowej. Eksperci szacują, że w zależności od przedmiotu obejmują około 70-80 proc. materiału z poprzednich lat. To na podstawie tych wytycznych uczniowie byli przygotowywani do egzaminów w czasie zdalnych lekcji.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Egzaminu nie da się „nie zdać”, ale wyniki wpływają na przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca, a zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

W środę 26 maja ósmoklasiści napiszą egzamin z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Ponad 96 proc.uczniów zdecydowało się na napisanie egzaminu z języka angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty. Wytyczne sanitarne

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie zgodnie wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Wytyczne są takie jak w tym roku w maju na maturze i zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnych egzaminów oraz do egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku, również w reżimie sanitarnym.

Zapisano w nich, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu. Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc.

Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie mają zachować odstęp co najmniej 1,5 m, mieć zakryte usta i nos.

Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. Każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych, konieczna jest ich dezynfekcja.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin uczniowie mogą przynieść własną butelkę z wodą.

Czytaj też:
CKE opublikowała arkusze maturalne z języka polskiego. Jakie były tematy wypracowań?

Źródło: WPROST.pl / PAP