Usnarz. ETPC nakazał Polsce natychmiastowe zapewnienie opieki migrantom

Usnarz. ETPC nakazał Polsce natychmiastowe zapewnienie opieki migrantom

Siedziba ETPC
Siedziba ETPC / Źródło: Wikimedia Commons / fot. Ralf Roletschek
Europejski Trybunał Praw Człowieka zabrał głos w sprawie chaosu, który od kilkunastu dni trwa na polsko-białoruskiej granicy w Usnarzu.

24 sierpnia pełnomocnicy 32 cudzoziemców przebywających na polsko-białoruskiej granicy wysłali do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej tym osobom oraz zapewnienie im jedzenia i pomocy medycznej.
Jeden z prawników – Grzegorz Kukowka – tłumaczył, że we wniosku domagano się, aby przewieziono te osoby do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców i wszczęto wobec nich rozpatrywanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Usnarz. Decyzja ETPC

Dzień później Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał środki tymczasowe i nakazał Polsce oraz Łotwie zapewnić migrantom koczującym na granicy z Białorusią wodę, żywność, opiekę medyczną i, jeśli to możliwe, tymczasowe schronienie. Warto podkreślić, że nie oznacza to nakazu wpuszczenia tych osób na terytorium Polski i Łotwy. ETPC podkreślił, że te środki tymczasowe mają obowiązywać przez okres trzech tygodni od 25 sierpnia do 15 września 2021 roku włącznie.

twitter

Komisja Europejska deklaruje wsparcie dla Polski

Stanowisko zajęła także KE. Komisja Europejska zapewnia o bliskiej współpracy w tej kwestii z władzami naszego kraju. „Ściśle współpracujemy z władzami Polski, aby wspierać je w skutecznym zarządzaniu granicami na granicy zewnętrznej, zgodnie z prawem UE, z pełnym poszanowaniem podstawowych praw człowieka i zapewnieniem skutecznego dostępu do procedury azylowej” – napisano w oświadczeniu.

Źródło: WPROST.pl
 20

Czytaj także