Nowe alerty RCB. Przed czym będą ostrzegać?

Nowe alerty RCB. Przed czym będą ostrzegać?

Alert RCB, zdjęcie ilustracyjne
Alert RCB, zdjęcie ilustracyjne
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada, że będzie słać nowy rodzaj alertów. Będą one ostrzegały przed złą jakością powietrza.

Przyzwyczailiśmy się, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła przeważnie . Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której dostajemy ostrzeżenia od tej instytucji. RCB może nam także wysłać ostzreżenie przed groźnym przestępcą na wolności, czego wielu mieszkańców południowej Polski doświadczyło podczas poszukiwań nieuchwytnego do dziś Jacka Jaworka.

Nowy alert RCB. Ostrzeżenie przed smogiem

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało właśnie, że uruchamia kolejny alert. Tym razem RCB będzie słać ostrzeżenia do mieszkańców tych regionów, którzy mogą się spodziewać złej jakości powietrza. „SMS-owe ostrzeżenia – Alert RCB przed bardzo złym stanem powietrza otrzymają osoby przebywające na terenie powiatów, na obszarze których prognozowane będzie przekroczenie poziomu alarmowego dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Rekomendacje wydawać będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska” – czytamy w komunikacie RCB.

Jeśli prognoza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wskaże, że w danym powiecie istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m3, RCB wyśle nam alert. Wartość, o której mowa, wynika z rozporządzenia Mmnistra środowiska z dnia 8 października 2019 roku.

Osoby przebywające na terenie objętym Alertem RCB będą otrzymywały SMS o treści: Uwaga! Dziś (data) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz. Treść ostrzeżenia może ulec niewielkim zmianom.

Czytaj też:
Wymiana pieców idzie opornie. W dwóch województwach żarty się skończyły

Źródło: WPROST.pl / RCB