Pijani kierowcy stracą samochody

Pijani kierowcy stracą samochody

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zmiany w kodeksie karnym przewidują m.in. obligatoryjne orzeczenie przez sąd przepadku prowadzonego przez sprawcę pojazdu w razie przestępstwa prowadzenia go po pijanemu - powiedział wiceminister sprawiedliwości Andrzej Kryże.

Według niego, karalne ma też być publiczne propagowanie pedofilii, m.in. w internecie oraz już samo podjęcprzygotowań do pedofilii (np. przez podszywanie się pod dziecko w internecie). Ponadto przestępstwem ma być posiadanie w miejscu publicznym noża lub innego przedmiotu - w okolicznościach wskazujących na zamiar ich użycia.

Rzadowy projekt zaostrza odpowiedzialność karną recydywistów. Podwyższone mają być grzywny. Proponuje się, by po wyroku, w przypadku najbardziej dotkliwych przestępstw, publikowano fotografię skazanego, jego imię i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, datę przestępstwa.

ab, pap