Katolickie uczelnie nie podlegają lustracji

Katolickie uczelnie nie podlegają lustracji

Dodano:   /  Zmieniono: 
Instytucje czysto kościelne m.in. katolickie uczelnie, nie podlegają lustracji. O takim stanowisku strony rządowej poinformował przewodniczący kościelnej komisji konkordatowej bp Tadeusz Pieronek.

"Instytucje czysto kościelne, m.in. uczelnie takie jak Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Papieska Akademia Teologiczna we Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Ignacjanum w Krakowie oraz wszystkie seminaria duchowne (diecezjalne i zakonne) są rządzone prawem kościelnym i nie podlegają lustracji" - podkreślił biskup.

Dodał, że strona rządowa w przekazanym we wtorek piśmie zgodziła się, iż instytucje czysto kościelne nie podlegają lustracji. Z postulatami takimi strona kościelna wystąpiła pod koniec marca tego roku.

"Te ustalenia nie są jakimś nowym prawem, ale odczytaniem tego prawa, które obowiązuje" - dodał bp Pieronek. "Kościół i w konstytucji, i w konkordacie cieszy się autonomią i niezależnością w wewnętrznych sprawach. Uczelnie czysto kościelne są wewnętrzną sprawą Kościoła i polityka personalna w tych uczelniach także, więc państwo nie może w tę sferę ingerować przez ustawę lustracyjną" - mówił bp.

Dodał, że "Kościół nie będąc zobowiązany do lustracji podjął się jej we własnym zakresie, co uzgodnił z IPN". "Trudno byłoby wprowadzać dwutorowość w tego rodzaju postępowaniu" - uważa bp Pieronek.

Nowe zasady lustracji obowiązują od 15 marca. Ustawa zwiększyła z 27 tys. do kilkuset tysięcy liczbę osób, które muszą składać oświadczenia o ewentualnych związkach z tajnymi służbami PRL i innych państw. Oświadczenia ma sprawdzać IPN. Obowiązek złożenia oświadczenia rozszerzono m.in. na nielustrowanych dotychczas dziennikarzy i naukowców, co wywołało protesty części tych środowisk. Nie wiadomo było, czy lustracja ma objąć także katolickie uczelnie i wydawnictwa.

15 maja mija termin przekazywania oświadczeń lustracyjnych do IPN. 9, 10 i 11 maja Trybunał Konstytucyjny rozpozna łącznie wnioski SLD i Rzecznika Praw Obywatelskich co do konstytucyjności nowej ustawy lustracyjnej. Jednym z punktów skarg jest zbyt szeroki zakres funkcji uznanych za publiczne, a podległych lustracji.

ab, pap