Prezydent chce zmian w kwestii bezpieczeństwa Polski. Projekt dotyczy bezpośredniej agresji zbrojnej

Prezydent chce zmian w kwestii bezpieczeństwa Polski. Projekt dotyczy bezpośredniej agresji zbrojnej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło: Przemysław Keler/KPRP
Prezydent skierował dziś do Sejmu projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w komunikacie, że kierowany przez projekt przewiduje wprowadzenie zmian w obszarze militarnym oraz pozamilitarnym, wzmacniających zdolności państwa do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, podprogowym oraz bezpośredniej agresji zbrojnej.

Główne obszary zmian obejmują trzy obszary. Pierwszy z nich to wzmocnienie systemu kierowania bezpieczeństwem państwa poprzez zwiększenie koordynacji działań, wymiany informacji i natychmiastowego reagowania instytucji władzy publicznej, marszałków Sejmu i Senatu oraz organów dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Andrzej Duda przedstawił plan zmian dotyczący obronności Polski

Drugi obszar obejmuje wzmocnienie systemu planowania obronnego w państwie poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących głównych dokumentów planistycznych (Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP, Planu Reagowania Obronnego RP, narodowych planów użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa oraz głównych i szczegółowych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP). Projekt przewiduje wprowadzenie nowego rozwiązania, jakim są stałe plany obronne, mające na celu zapewnienia zdolności natychmiastowego reagowania Sił Zbrojnych RP na zagrożenia o charakterze nagłym.

Trzeci dotyczy natomiast reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP zapewniającą spójność dowodzenia, zbliżenie struktur i procedur czasu pokoju i czasu wojny oraz przygotowanie się w czasie pokoju do realizacji zadań w podczas trwania konfliktu. W ramach reformy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekształcone mają zostać w Dowództwo Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych. Utworzone mają zostać poszczególne dowództwa rodzajów sił zbrojnych: Dowództwo Wojsk Lądowych, Dowództwo Sił Powietrznych oraz Dowództwo Marynarki Wojennej, a także Dowództwo Komponentu Wojsk Medycznych.

W komunikacie BBN wskazano, że rozwiązania są odpowiedzą na zmiany w środowisku bezpieczeństwa, w tym nowe formy zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, kierowanych przeciwko Polsce oraz pozostałym państwom Unii Europejskiej i NATO. Projekt ustawy, jako inicjatywa prezydencka przygotowany został w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.

twitterCzytaj też:
Andrzej Duda wysłał list do Donalda Tuska. Znane szczegóły
Czytaj też:
Andrzej Duda ma problem. Rośnie niezadowolenie Polaków

Źródło: WPROST.pl