SDRP protestuje przeciwko zwolnieniom w mediach

SDRP protestuje przeciwko zwolnieniom w mediach

Dodano:   /  Zmieniono: 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej zaprotestowało przeciwko licznym zwolnieniom "dziennikarzy i innych pracowników mediów". Według SDRP zwolnienia są nieuzasadnione merytorycznie i podyktowane jedynie chęcią utrzymania wysokich zysków przez właścicieli mediów.

"Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP wyraża zaniepokojenie sytuacją pracowników środków masowego przekazu w Polsce. Niepokoją zwłaszcza obserwowane w ostatnim czasie nieuzasadnione merytorycznie zwolnienia licznych grup dziennikarzy i innych pracowników mediów" - głosi stanowisko SDRP.

"Wszystko wskazuje na to, że powodem tych zwolnień jest jedynie chęć utrzymania wysokich zysków przez właścicieli mediów" - ocenia SDRP.

"Wyrażamy sprzeciw wobec działań godzących w godność dziennikarzy i  prowadzących do jeszcze większej pauperyzacji środowiska dziennikarskiego" -  podkreślono w oświadczeniu.

W ostatnim czasie zwolnienia (różnej skali i z różnych powodów) dotknęły szereg redakcji. W ubiegłym tygodniu ponad 50 osób, w tym dziennikarzy, redaktorów, grafików i  pracowników działu foto zwolniła "Gazeta Wyborcza". Jest to - jak ogłosił jeszcze w grudniu zarząd Agory - początek zwolnień w spółce. W sumie do końca lipca Agora planuje zwolnienie ok. 300 osób, co motywuje koniecznością przygotowania spółki do "trudniejszego rynkowo okresu związanego z oczekiwanym spowolnieniem gospodarczym i kryzysem na rynkach finansowych".

Dwukrotnie zwolnienia przeprowadziła w ubiegłym roku Telewizja Puls. Najpierw pod koniec lipca w efekcie rozwiązania działu informacyjnego zwolnienia grupowe objęły ok. 120 osób. Pod koniec roku w wyniku wycofania się ze stacji inwestora - międzynarodowego koncernu News Corporation telewizja zwolniła kolejnych 25 osób.

Zwolnienia - spowodowane zmianą władz, ale też spadkiem wpływów abonamentowych - trwają też w mediach publicznych. Plan zwolnień grupowych przygotował już m.in. zarząd Radia Koszalin - planuje się zwolnienie 33 z 80 pracowników rozgłośni.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej zostało założone w 1982 jako Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL w miejsce rozwiązanego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 1990 działa jako SDRP. Należy do Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Do organizacji należy blisko 4 tys. osób. SDRP ma 17 oddziałów terenowych w całym kraju.
 
ND, PAP

 0

Czytaj także