Senat za nowelizacją budżetu

Senat za nowelizacją budżetu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Senat opowiedział się w piątkowym głosowaniu za nowelizacją ustawy budżetowej na 2009 r. Przewiduje ona m.in. wzrost deficytu budżetowego z 18,2 mld zł do 27,2 mld zł.

Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 53 senatorów, 35 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Co prawda senatorowie opozycji złożyli 53 poprawki, ale nie zostały one poddane głosowaniu. Senat zdecydował bowiem w pierwszym głosowaniu, by nowelizację uchwalić bez poprawek. Było to zgodne z wcześniejszym stanowiskiem senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Tym samym w ustawie nie znajdzie się postulowany przez PiS zapis przywracający prawie 3 mln zł na świadczenia dla kombatantów. Podczas środowej debaty nad nowelizacją wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska zapewniła jednak, że kwota, o którą zmniejszono świadczenia dla kombatantów, wróci do budżetu z rezerwy celowej. Uspokoiła też senatorów opozycji, że nie zabraknie pieniędzy na realizację programu Karta Polaka. Przekazania prawie 1,5 mln zł na wsparcie Polaków na Wschodzie domagał się Bronisław Korfanty (PiS).

Inne poprawki złożone przez senatorów opozycji dotyczyły większych kwot. Chodziło m.in. o dofinansowanie kwotą ponad 450 mln zł procesu modernizacji policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze miałyby pochodzić z oszczędności w bieżących wydatkach urzędów centralnych i rezerw celowych, w tym na obsługę długu zagranicznego. Kolejne 200 mln zł opozycja chciała przekazać na dotacje do paliw rolniczych, a 72 mln zł na program poakcesyjnego wspierania wsi. Jedna z poprawek zakładała wsparcie kwotą 5 mln zł TVP Kultura i II Programu Polskiego Radia (po 2,5 mln zł na każdą instytucję).

Uchwalona w lipcu nowela tegorocznej ustawy budżetowej przewiduje m.in. wzrost deficytu z 18,18 mld zł do 27,18 mld zł. Zgodnie z nią tegoroczne wpływy podatkowe będą mniejsze od zakładanych pierwotnie o 46,6 mld zł. W efekcie tegoroczne wpływy do budżetu mają być niższe o 30,1 mld zł; ostatecznie mają wynieść 272,9 mld zł, a nie ponad 303 mld zł, jak wcześniej planowano.

Nowelizacja ponadto sankcjonuje zaplanowane przez MF cięcia w wydatkach budżetowych na łączną kwotę ponad 21,13 mld zł. Z tego 10,5 mld zł to ograniczenia w rezerwach celowych, a 9,7 mld zł - oszczędności wynikające ze zmiany finansowania infrastruktury drogowej. Koszty te, zamiast budżetu, poniesie Krajowy Fundusz Drogowy.

Sejm, nowelizując budżet, odrzucił ponad 60 poprawek opozycji. Dotyczyły m.in.: przekazania 5 mln zł na utworzenie nowej rezerwy na finansowanie zadań II Program Polskiego Radia oraz TVP Kultura, przekazania 200 mln zł na dopłaty do paliwa rolniczego, 350 mln zł na dofinansowanie dopłat do przejazdów studenckich, 150 mln zł na dożywianie, 1,5 mln zł - podręczniki dla dzieci niewidomych, 10 mln zł - dofinansowanie urzędów skarbowych czy 10 mln na zakup autobusów szkolnych.

pap, keb

+
 0

Czytaj także