Deficyt

Deficyt

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt budżetu, zakładający drastyczne oszczędności i olbrzymi deficyt. Rząd zapowiedział, że dyskusję o projekcie zakończy w piątek.
"Żadnych decyzji dzisiaj nie podjęto. Zostały przedstawione informacje dotyczące dochodów i wydatków. Jutro resorty będą wyjaśniać niejasności związane z projektem budżetu. Prawdopodobnie w piątek zostanie podjęta decyzja" - mówił w środę Krzysztof Luft, rzecznik prasowy rządu.
Ministerstwo Finansów założyło w projekcie budżetu, że deficyt ekonomiczny w 2002 roku wzrośnie do 4,45 proc. PKB z 4,3 proc. Deficyt budżetu państwa ma wzrosnąć w 2002 roku do 40 mld zł, czyli 5 proc. PKB, z 29,14 mld zł, czyli 3,9 proc. PKB zaplanowanego na 2001 rok.
W projekcie budżetu na 2002 rok Ministerstwo Finansów zakłada zwiększenie dochodów łącznie o 15,5 mld zł oraz zmniejszenie wydatków o 33 mld zł, tak aby wyniosły one odpowiednio 154,768 mld zł oraz 194,786 mld zł. Deficyt budżetowy ma wynieść 40 mld zł, czyli 5 proc. PKB., a deficyt ekonomiczny ma wynieść 4,4 proc. PKB.
Po stronie ograniczania wydatków projekt zakłada rezygnacje z  mechanizmu automatycznej indeksacji większości wydatków, w tym wynagrodzeń sfery budżetowej oraz większości świadczeń z pomocy społecznej. Zwaloryzowane mają być według obecnych zasad jedynie emerytury i renty.
Zwiększeniu dochodów ma służyć przede wszystkim podniesienie podstawowej stawki VAT z obecnych 22 do 24 proc., oraz stawki preferencyjnej z 7 do 8 proc. Zlikwidowany ma też być system ulg podatkowych dla zakładów pracy chronionej (ZPChR).
Ministerstwo Finansów planuje także od przyszłego roku wprowadzenie przejściowej 12-proc. stawki VAT na towary, które obecnie mają stawki obniżone, a od 2003 roku miałby mieć stawkę 22 proc.
Podstawową, a więc 24-proc. stawką VAT byłyby obłożone już od  2002 roku niektóre towary lub usługi, mające obecnie obniżone stawki, m.in. usługi teleinformatyczne, obecnie 7 proc. VAT.
les, pap
 0

Czytaj także