Ponad połowa Polaków popiera PO. Ilu z nich pójdzie do urn?

Ponad połowa Polaków popiera PO. Ilu z nich pójdzie do urn?

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie listopada PO uzyskałaby 53 proc. głosów, a PiS - 24 proc. - wynika z sondażu TNS OBOP. Pięcioprocentowy próg wyborczy przekroczyłby również SLD z 10 proc. poparciem. PSL otrzymałoby tylko 4 proc. poparcie.
W listopadzie 24 proc. badanych przez TNS OBOP zadeklarowało, że na pewno wzięłoby udział w wyborach; 28 proc. powiedziało, że raczej poszłoby do urn. Możliwości uczestniczenia w wyborach nie brało pod uwagę prawie dwie piąte uprawnionych (42 proc.), w tym 25 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie nie wzięłoby udziału w głosowaniu (17 proc., że raczej nie). 6 proc. respondentów było w tej kwestii niezdecydowanych.

W porównaniu do października liczba zdecydowanych uczestników wyborów prawie się nie zmieniła (spadek o 1 pkt proc.). O tyle samo zmalała liczba respondentów, mówiących, że raczej wzięliby udział w głosowaniu. Jednocześnie o 3 pkt. proc. wzrosła liczba tych, którzy do wyborów raczej by nie poszli, a liczba ankietowanych, którzy zadeklarowali, że na pewno nie poszliby do urn wzrosła o 1 pkt proc. Nieznacznie (o 2 pkt proc.) zmniejszyła się też grupa respondentów w tej kwestii niezdecydowanych.

Poza PO i PiS, poparcie wystarczające do wprowadzenia swoich posłów do Sejmu zdobył tylko SLD, na który chciałoby zagłosować 10 proc. ankietowanych. W listopadzie PSL nie przekroczyło pięcioprocentowego progu wyborczego, uzyskując 4 proc. poparcia.

W porównaniu do sondażu z poprzedniego miesiąca nie zmieniła się liczba respondentów, deklarujących chęć wzięcia udziału w wyborach, którzy chcieliby zagłosować na Platformę. Wzrost poparcia o 4 pkt proc. odnotowały PiS i SLD. Jednocześnie o 5 pkt proc. zmalała liczba chętnych, by zagłosować na PSL.

W listopadowym sondażu TNS OBOP dwuprocentowe poparcie uzyskała Liga Polskich Rodzin oraz Prawica Rzeczypospolitej Marka Jurka. Z kolei 1 proc. ankietowanych chciałoby zagłosować na: Samoobronę RP Andrzeja Leppera, Socjaldemokrację Polską Marka Borowskiego, Partię Demokratyczną Brygidy Kuźniak oraz Krajową Partię Emerytów i Rencistów. Mniej, niż co setny ankietowany był gotów zagłosować na Stronnictwo Demokratyczne, Unię Pracy i Unię Polityki Realnej.

18 proc. respondentów, którzy zapowiedzieli, że wzięliby udział w wyborach do Sejmu, nie było zdecydowanych, na którą partię oddaliby głos. W październiku takich osób było 20 proc.

TNS OBOP przeprowadził sondaż w dniach 5-8 listopada na reprezentatywnej, losowej 963-osobowej ogólnopolskiej próbie osób od 18 roku życia. Wyniki poparcia dla partii dotyczą 394 osób, deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach, ale nie obejmują osób niezdecydowanych, jak głosować.

pap, em

 2

Czytaj także