Schetyna: Winiecki, Rzońca, Hausner do RPP

Schetyna: Winiecki, Rzońca, Hausner do RPP

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Jan Winiecki, Andrzej Rzońca, Jerzy Hausner - te trzy kandydatury zgłosi PO w Senacie do Rady do Rady Polityki Pieniężnej - poinformował w piątek szef klubu PO Grzegorz Schetyna.
Winiecki jest doradcą ekonomicznym w WestLB Polska, Andrzej Rzońca - wiceprezesem Forum Obywatelskiego Rozwoju (fundacji Leszka Balcerowicza). Hausner był ministrem gospodarki i pracy w rządzie Leszka Millera i Marka Belki. Zgodnie z konstytucją i ustawą o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest jednym z organów NBP. Skład RPP tworzą, zgodnie z ustawą o NBP: jego prezes jako przewodniczący Rady oraz dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów.

PAP, dar

 4

Czytaj także