Władze PRL przećwiczyły stan wojenny w 1973 roku

Władze PRL przećwiczyły stan wojenny w 1973 roku

Dodano:   /  Zmieniono: 8
Fot. Wikipedia
Władze PRL już w 1973 roku przygotowywały się do wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W 1973 roku w ramach manewrów Kraj-73, największych gier wojennych przeprowadzonych w Polsce, ćwiczono internowanie działaczy opozycji, odcinanie łączności, podsłuchiwanie rozmów oraz palenie akt SB.
Scenariusz manewrów przewidywał kryzys militarny w ramach którego na Polskę spadły co najmniej 34 bomby atomowe. W ramach ćwiczeń MSW ćwiczyło elementy działania jakie przewidywano na czas stanu wojennego. To co wydarzyło się w 1981 roku było dokładnie przećwiczone 8 lat wcześniej. - Zakwalifikowano do internowania 8700 osób, z czego 4870 zgłoszonych przez SB, 3815 zgłoszonych przez MO, 8300 obywateli polskich, 400 obywateli obcych krajów, 8200 mężczyzn, 500 kobiet. W porozumieniu z Centralnym Zarządem Zakładów Karnych wytypowano 49 zakładów karnych na internowanie - napisano w notatce z 6 kwietnia 1973, opatrzonej adnotacją "tajne specjalnego znaczenia". Co ciekawe liczba internowanych w ramach ćwiczeń niewiele różni się od liczby internowanych opozycjonistów w 1981 roku - kiedy zatrzymano ich ok. 10 tysięcy. Wszyscy trafili do opisanych w czasie ćwiczeń zakładów karnych.

Zdaniem prokuratora Piotra Piątka z krakowskiego w OPN w dekrecie z 1979 r. przewidziano możliwość internowania obcokrajowców, obywateli polskich kolaborujących z cudzoziemcami oraz stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Dokładnie takie zasady przećwiczono w 1973 r., a wprowadzono w życie w 1981 r.

TVP.Info, arb

 8

Czytaj także