Więcej pieniędzy dla premiera

Więcej pieniędzy dla premiera

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Premier będzie miał do dyspozycji 5 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa, a nie 1 mln zł - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Pieniądze z rezerwy ogólnej mogą być przeznaczone na dowolny cel, w zależności od doraźnej potrzeby.
- Rezerwę ogólną budżetu państwa, którą może dysponować premier, zwiększono z 1 do 5 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków odpowiednich części budżetowych - napisano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przedłożył minister finansów.

Zgodnie z rozporządzeniem minister finansów będzie dysponował kwotą do 1 mln zł, zamiast dotychczasowych 750 tys. zł. Jednak w każdym przypadku szef resortu finansów o przyznaniu pieniędzy będzie musiał powiadamiać premiera. Przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i zastąpią rozporządzenie z 28 czerwca 2006 r.

Według ustawy budżetowej na 2010 r. ogólna rezerwa budżetowa wynosi 95 mln zł. Ustawa o finansach publicznych mówi, że rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 0,2 proc. wydatków budżetu. Rezerwą tą dysponuje Rada Ministrów. Rząd może jednak upoważnić, w drodze rozporządzenia, premiera i ministra finansów do dysponowania rezerwą ogólną do wysokości określonych kwot, uwzględniając zróżnicowanie tych kwot. W przeciwieństwie do rezerw celowych, pieniądze z rezerwy ogólnej mogą być przeznaczone na dowolny cel, w zależności od doraźnej potrzeby.

PAP, arb