Cudzoziemcy bez wizy nie będą karani

Cudzoziemcy bez wizy nie będą karani

Dodano:   /  Zmieniono: 
Cudzoziemcy m.in. z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, których wizy schengenowskie utraciły ważność, a którzy oczekują na polskich lotniskach na powrót do swoich krajów, będą mogli przekroczyć granicę i nie będą karani grzywną - zapewnia Straż Graniczna.
Decyzja Zarządu ds. cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej dotyczy cudzoziemców opuszczających Polskę lub podróżujących tranzytem, którzy ze względu na decyzje poszczególnych państw o zamknięciu ich przestrzeni powietrznych nie mogą kontynuować podróży zgodnie z planem.

"Proszę o umożliwienie tym cudzoziemcom wyjazdu z Polski bez podejmowania wobec nich czynności skutkujących ukaraniem grzywną lub wydaniem decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - napisano w liście rozesłanym do oddziałów SG na terenie kraju.

Za brak ważnej wizy grozi grzywna do 500 zł.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej decyzje o zamykaniu lub częściowym otwieraniu polskiej przestrzeni powietrznej podejmuje od czwartku, po tym, jak pyły wydobywające się z wulkanu Eyjafjoell na Islandii zanieczyściły atmosferę, drastycznie ograniczając widoczność. Popioły wulkaniczne mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu lotniczego.

Ścierny efekt pyłu jest groźny dla silników odrzutowych i poszycia kadłubów samolotów. Może zostać zniszczona również awionika. Pył jest niewidoczny dla pokładowych radarów meteorologicznych i często nie jest od razu zauważany przez pilotów.

PAP, im

 0

Czytaj także