"Solidarność" apeluje do Komorowskiego: skieruj ustawę o IPN do TK

"Solidarność" apeluje do Komorowskiego: skieruj ustawę o IPN do TK

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek zwrócił się do pełniącego obowiązki prezydenta marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie i skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Marta Pióro z biura prasowego Solidarności poinformowała, że "w przesłanym w piątek piśmie, przewodniczący zwrócił się do Bronisława Komorowskiego, wykonującego obowiązki prezydenta, o niepodpisywanie nowelizacji i skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z konsytuacją".
Przewodniczący związku zaznaczył, iż "uszanowanie w tej sprawie woli tragicznie zmarłego Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego byłoby bardzo ważnym i dobrze przyjętym społecznie gestem ze strony Pana Marszałka". "Wobec poważnych kontrowersji wyrażanych przez różne środowiska w trakcie prac nad ustawą, pozwoliłoby to uniknąć konfliktów i sporów politycznych w tej sprawie" - czytamy w piśmie przesłanym do marszałka Sejmu. W tej samej sprawie zwrócił się do Bronisława Komorowskiego prezydencki minister Andrzej Duda.

- Napisałem panu marszałkowi, że pan prezydent przed swoją śmiercią rozmawiał ze mną na temat ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i nakazał mi przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tej ustawy w trybie prewencyjnym, to znaczy blokującym jej wejście w życie do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał, co do zgodności jej zapisów z konstytucją - powiedział Duda. Termin na podjęcie przez Komorowskiego decyzji w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej upływa 30 kwietnia.

Nowela zmienia zasady wyboru władz IPN i poszerza dostęp do jego akt. Zgodnie z nowelizacją, w miejsce Kolegium IPN powołana będzie dziewięcioosobowa Rada IPN. Rada będzie miała większe kompetencje niż Kolegium, które jest ciałem doradczym; ma m.in. ustalać priorytetowe tematy badawcze i rekomendować kierunki działań IPN; opiniować powoływanie i odwoływanie szefów pionów IPN. Prezesa IPN powoływać i odwoływać będzie Sejm zwykłą większością głosów. Odwołanie prezesa, na wniosek Rady IPN, byłoby możliwe m.in. w przypadku odrzucenia jego rocznego sprawozdania przez Radę bezwzględną większością głosów.

PAP, arb
+
 0

Czytaj także