Sondaż. Rządowi przybywa przeciwników.

Sondaż. Rządowi przybywa przeciwników.

fot. WPROST
Poparcie dla Rady Ministrów w maju deklaruje 41 proc. Polaków; 26 proc. stanowią przeciwnicy rządu. 49 proc. badanych jest zadowolonych z pracy premiera Donalda Tuska; przeciwnego zdania jest 36 proc. - wynika z sondażu CBOS.

Do zwolenników rządu Tuska zalicza się w maju 41 proc. badanych przez CBOS, co stanowi spadek o 2 punkty proc. w porównaniu z ubiegłym miesiącem. 26 proc. badanych stanowią przeciwnicy Rady Ministrów; o 2 punkty proc. więcej niż w kwietniu.

Obojętność wyraziło 29 proc. Polaków; tyle samo co w ubiegłym miesiącu. 4 proc. ankietowanych zarówno w kwietniu jak i maju nie miało w tej sprawie zdania.

Prawie połowa Polaków - 49 proc. - jest zadowolona z tego, że pracami Rady Ministrów kieruje Donald Tusk (spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z ubiegłym miesiącem). Niezadowolonych z tego, że stanowisko premiera pełni Tusk jest 36 proc. badanych (wzrost o 3 punkty proc. w porównaniu z kwietniem).

Zdania w tej kwestii nie miało 15 proc.; 1 punkt proc. mniej niż w kwietniu.

Dobrze działalność rządu ocenia 49 proc. Polaków (spadek od kwietnia o 2 punkty proc). Przeciwnego zdania jest 36 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt proc.).

15 proc. nie wiedziało jak ocenić działalność Rady Ministrów; 1 punkt proc. mniej niż w kwietniu.

41 proc. badanych uważa, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (spadek o 1 proc. w porównaniu z kwietniem). Z kolei 43 proc. jest zdania przeciwnego (wzrost o 2 punkty proc.).

Nie wypowiedziało się w tej sprawie 16 proc. badanych; spadek w porównaniu z kwietniem o 1 punkt proc.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 8-13 maja 2010 roku na liczącej 1000 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP, mm

Czytaj także

 3
 • magister IP
  weług mnie rząd donalda tauska wiele obiecywał i na obietnicach się skończył mam pytanie do premiera i gdzie ta Irlandia?
  • arkus IP
   Ha, ha !!! Prawie połowa Polaków jest zadowolona. :)
   • klepacz IP
    Wreszcie ludzie przejrzeli na oczy. Ten sondażowy rząd nic nie robił i nic nie zrobi. Tusk jest od klepania nie rządzenia.