Niewiele pieniędzy dla rolników poszkodowanych przez powódź

Niewiele pieniędzy dla rolników poszkodowanych przez powódź

Dodano:   /  Zmieniono: 1
fot. Wikipedia
Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w tegorocznej powodzi. Kwota pomocy wynosi od 2 do 4 tys. zł, w zależności od wielkości gospodarstwa.

Rozporządzenie zostało przygotowane przez ministrostwo pracy i dotyczy rodzin, w których co najmniej jedna osoba jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o rolniczym ubezpieczeniu społecznym (czyli należy do KRUS). Warunkiem udzielenia pomocy jest powstanie - w wyniku powodzi - szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach, maszynach rolniczych.

Kwota pomocy finansowej dla rolników ma wynosić do 2 tys. zł w przypadku rodziny prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 hektarów. Do 4 tys. mogą natomiast dostać rodziny mające powyżej 5 hektarów użytków rolnych.

Wnioski o pomoc należy składać do kierownika właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej w terminie do 30 września 2010 r. Wzór wniosku stanowi załącznik do projektu przyjętego przez rząd rozporządzenia.

Pomoc ma być wypłacana tylko wtedy, gdy szkody spowodowane przez powódź, osunięcie ziemi lub huragan wynoszą ponad 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej danego gospodarstwa z trzech lat (licząc wstecz od 2009 r.). Pomoc będzie udzielana jednorazowo, w formie zasiłku celowego.

Poziom szkód w gospodarstwie rolnym ubiegającym się o pomoc będzie ustalał kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie protokołu szkód. Protokoły takie mają sporządzać specjalne komisje, powoływane przez wojewodów.

PAP, PP

 1

Czytaj także