Sędziowie wybierają kandydatów do Rady IPN

Sędziowie wybierają kandydatów do Rady IPN

Krajowa Rada Sądownictwa spośród 11 zgłoszonych osób dokona w przyszłym tygodniu wyboru czterech kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej, którzy następnie zostaną przedstawieni prezydentowi. Wśród kandydatur, które napłynęły do KRS, są m.in. profesorowie Witold Kulesza i Andrzej Gaberle, a także prok. Antoni Kura z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
"Niepubliczne wysłuchania wszystkich zgłoszonych kandydatów odbędą się 28 lipca na posiedzeniu plenarnym KRS, po czym, w tajnym głosowaniu, zostaną wybrani czterej kandydaci na członków Rady IPN i przedstawieni prezydentowi, który powoła dwóch spośród nich" - głosi komunikat KRS.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN autorstwa PO - która weszła w życie 27 maja - prezesa IPN powołuje Sejm za zgodą Senatu zwykłą większością głosów. W miejsce 11-osobowego Kolegium IPN powołana będzie dziewięcioosobowa Rada IPN. Rada będzie mieć większe kompetencje niż będące ciałem doradczym Kolegium - m.in. ma ustalać priorytetowe tematy badawcze i rekomendować kierunki działań IPN, i opiniować powoływanie i odwoływanie szefów pionów śledczego i lustracyjnego IPN.

Część kandydatów do Rady IPN ma wskazać Zgromadzenie Elektorów wyłonione przez wydziały uczelni mających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii oraz przez trzy instytuty PAN. Spośród nich członków Rady ma wybrać Sejm i Senat. Prezydent RP ma zaś wybrać dwóch członków Rady spośród czterech kandydatów zgłoszonych mu przez Krajową Radę Sądownictwa.

W czerwcu KRS zwrócił się do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezesów sądów apelacyjnych, wojskowych sądów okręgowych, wojewódzkich sądów administracyjnych, prokuratora generalnego, prokuratorów apelacyjnych, wojskowych prokuratorów okręgowych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych i Krajowej Rady Notarialnej o wskazanie kandydatów do Rady IPN. Także członkowie KRS mogli zgłaszać osoby mogące ubiegać się o członkostwo w Radzie IPN.

Zgłoszonymi do KRS kandydatami są także: prokurator Prokuratury Rejonowej w Grójcu Adam Bogusłowicz, prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubartowie Paweł Burzyński, prof. dr hab. Jacek Giezek, prof. dr hab. Piotr Kardas, asesor w Prokuraturze Rejonowej Radom-Wschód Dorota Majcher, sędzia NSA Artur Mudrecki, sędzia SA we Wrocławiu w stanie spoczynku prof. Zofia Świda oraz sędzia SN w stanie spoczynku prof. Andrzej Wasilewski. Jak dotąd tylko kilka ośrodków naukowych wybrało elektorów, mających wskazać kandydatów do przyszłej Rady IPN. Wiadomo już, że niektóre uczelnie odłożyły wybór elektorów do jesieni.

PAP, arb


Czytaj także

 0