Schetyna apeluje o konsultacje przed wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Schetyna apeluje o konsultacje przed wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna uważa, że należy jak najszerzej i jak najpełniej konsultować kandydatury na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiedział takie konsultacje przed wyborem czterech nowych sędziów TK, którego Sejm powinien dokonać do 2 grudnia.
2 grudnia zakończy się dziewięcioletnia kadencja sędziowska obecnego prezesa Trybunału Bohdana Zdziennickiego i wiceprezesa Marka Mazurkiewicza oraz kadencje dwóch sędziów - prof. Mariana Grzybowskiego i prof. Mirosława Wyrzykowskiego. Termin zgłaszania kandydatów do TK upływa 2 listopada. Kandydatury przedstawia grupa co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu.

- Trzeba jak najpełniej skonsultować osoby, które będą zgłaszane, tak aby poziom wybranych członków Trybunału Konstytucyjnego był satysfakcjonujący, żeby byli to ludzie ciężkiej pracy, żeby te kandydatury były merytoryczne, etyczne - powiedział Schetyna. Marszałek Sejmu jest przekonany, że wybór, który się dokona na początku grudnia, pozwoli na wyłonienie kandydatów spełniających takie oczekiwania. Schetyna zapowiedział szerokie konsultacje, które "dadzą wszystkim gwarancje, że wybieramy dobrych ludzi". Zastrzegł jednocześnie, że suwerenem jest Sejm, który wybierze członków TK i weźmie za nich odpowiedzialność.

W poniedziałek dziekani 15 uniwersyteckich wydziałów prawa przekazali marszałkowi Sejmu postulaty dotyczące potrzeby zasięgnięcia opinii środowiska prawniczego oraz publicznego przesłuchania kandydatów do TK. W swym piśmie dziekani zaproponowali, by komisja sejmowa określiła szczegółowe kryteria, jakie musi spełnić kandydat do TK, a wyłonione kandydatury zostały ogłoszone w czasie umożliwiającym społeczną konsultację. Postulują też zasięganie opinii środowiska prawniczego, z którego kandydat się wywodzi i publicznych przesłuchań kandydatów na otwartych posiedzeniach komisji sejmowej.

W skład Trybunału wchodzi piętnastu sędziów. Sędziego Trybunału wybiera Sejm na 9 lat. Sędzią TK może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PAP, arb
 1

Czytaj także