Polska już jest w Unii ; -)

Polska już jest w Unii ; -)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Co piąty Brytyjczyk ankietowany przez instytut ICM na zlecenie Foreign Office (MSZ) sądzi, że Polska już jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
Badania przeprowadzono w związku ze zbliżającym się szczytem Piętnastki w Laeken w Belgii.
Drugą stroną tej pochlebnej dla Polski opinii jest jednak głęboka ignorancja w W. Brytanii na temat wszystkiego, co dotyczy Unii.
Tylko trzech na czterech ankietowanych ma świadomość, że W. Brytania jest członkiem UE, mimo że do tej organizacji wstąpiła 30 lat temu. Jest to tym dziwniejsze, że większy odsetek ankietowanych świadomych jest tego, że członkiem UE są Niemcy.
Jeszcze większe zdziwienie budzi to, że co piętnasty ankietowany sądzi, że Stany Zjednoczone także są członkiem UE.
les, pap
 0

Czytaj także