Senat mówi "tak" jednomandatowym okręgom wyborczym

Senat mówi "tak" jednomandatowym okręgom wyborczym

Dodano:   /  Zmieniono: 
Senatorowie chcą by wybory do izby wyższej parlamentu przeprowadzano w okręgach jednomandatowych (fot. senat.gov.pl)
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu oraz rezygnacja z kart do głosowania w alfabecie Braille'a - to niektóre z przyjętych przez Senat poprawek do Kodeksu wyborczego. Senatorowie proponują też zmianę nazwy ustawy z Kodeksu wyborczego na Prawo wyborcze.
W głosowaniu, podczas którego Senat głosował ok. 360 poprawek, senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu zapisu o jednomandatowych okręgach w wyborach do Senatu. Za poprawką senatorów PO opowiedziało się 55 senatorów, 32 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Obecnie w jednym okręgu wybiera się od dwóch do czterech senatorów. Konsekwencją wprowadzenia jednomandatowych okręgów w wyborach do Senatu będzie podział całego kraju na 100 okręgów wyborczych - każdy komitet wyborczy będzie mógł zgłosić tylko jednego kandydata na senatora w okręgu. Również wyborca będzie mógł oddać głos tylko na jednego kandydata.

Inna przyjęta poprawka zakłada rezygnację z zapisu w sprawie pisemnego zawiadamiania wyborców o terminie i rodzaju wyborów, miejscu lokalu wyborczego, w którym można głosować, oraz o tym, jak oddać głos, by był ważny. Senatorowie argumentowali, że taka procedura jest zbyt droga i dość kłopotliwa. Przychylono się też do propozycji wykreślenia z Kodeksu zapisu umożliwiającego głosowanie osobom niewidzącym za pomocą kart przygotowanych w języku Braille'a. Według senatorów, wprowadzenie takiej możliwości mogłoby prowadzić w niektórych przypadkach do naruszenia tajemnicy głosowania. Podkreślano także, że w sytuacji, kiedy możliwe jest głosowanie poprzez pełnomocnika, wprowadzanie głosowania za pomocą kart w alfabecie Braille'a jest "nadmiernym wydatkiem i komplikacją".

Senat zdecydował także o ujednoliceniu zapisów dotyczących wymagań wobec osób startujących w poszczególnych rodzajach wyborów. Według przyjętej poprawki, radnym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Do tej pory takie ograniczenia obowiązywały w wyborach do Sejmu i Senatu oraz wyborach prezydenckich. Kolejna przyjęta poprawka doprecyzowuje przepisy dotyczące obecnej metody przeliczania głosów na mandaty w wyborach proporcjonalnych, czyli metody d'Hondta promującej większe ugrupowania. Senatorowie opowiedzieli się również za tym, aby Kodeks wyborczy zaczął obowiązywać w sześć miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Sejm proponował, by stało się to 1 lutego 2011 roku. Poprawkami Senatu zajmie się teraz Sejm.

W Kodeksie wyborczym, uchwalonym przez Sejm, znalazły się nowe rozwiązania, tj. możliwość dwudniowego głosowania we wszystkich wyborach, parytety na listach wyborczych oraz możliwość głosowania korespondencyjnego dla Polaków przebywających za granicą. W myśl przepisów o tym, czy wybory będą trwały jeden czy dwa dni, zadecyduje osoba je zarządzająca, czyli w przypadku wyborów samorządowych - premier, prezydenckich - marszałek Sejmu, parlamentarnych - prezydent. Ustawa reguluje też kwestie parytetów na listach wyborczych. Przewiduje, że nie mniej niż 35 proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn musi znaleźć się na liście wyborczej, aby została ona zarejestrowana. Nowe prawo wyborcze wprowadza także nowe godziny głosowania we wszystkich rodzajach wyborów - lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7-21.

PAP, arb

 0

Czytaj także