W poniedziałek TK zbada wniosek SLD w sprawie Komisji Majątkowej

W poniedziałek TK zbada wniosek SLD w sprawie Komisji Majątkowej

Dodano:   /  Zmieniono: 53
Lider SLD Grzegorz Napieralski (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny zbada wniosek SLD, złożony w 2009 r., w sprawie konstytucyjności Komisji Majątkowej. Sojusz zapowiada wniosek o wyłączenie dwojga sędziów ze składu do zbadania wniosku. Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna wnosi o odroczenie posiedzenia TK.
- Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna skierował do TK pismo z informacją, że nowelizacja ustawy o stosunku państwo-Kościół, przewidująca likwidację Komisji, wejdzie w życie 1 lutego - powiedziała asystentka marszałka Wioletta Paprocka. Komisja przestaje istnieć 1 marca. Sejm, obok wnioskodawcy i  Prokuratora Generalnego, jest stroną postępowania przed Trybunałem.

Posłowie lewicy w swoim wniosku z 2009 r. kwestionują konstytucyjność Komisji Majątkowej i fakt, że od jej decyzji nie ma odwołania. Komisja Majątkowa działa na podstawie ustawy z  1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Zajmowała się ona zwrotem majątków, które zgodnie z ustawą z 1950 r. nie podlegały nacjonalizacji, gdyż nie przekraczały 50 hektarów. Często jednak je odbierano, nie wystawiając żadnych pokwitowań. Autorzy wniosku podkreślali, że Komisja Majątkowa funkcjonuje jak sąd, a nie jest organem niezawisłym. Kwestionowali m.in. to, że jej skład może być zmieniony i że nie ma kryteriów powoływania jej członków. Ponadto zaznaczano, że od orzeczeń komisji nie ma odwołania, a  ugody zawarte przed Komisją nie podlegają kontroli.

TK ustalił do zbadania tego wniosku pięcioosobowy skład; są w  nim: Wojciech Hermeliński (przewodniczący), Mirosław Granat (sprawozdawca), Adam Jamróz, Marek Kotlinowski i Teresa Liszcz.

W piątek jeden z inicjatorów wniosku lewicy Sławomir Kopyciński zapowiedział, że będzie wnioskował o wykluczenie z orzekania sędziów Mirosława Granata i Teresy Liszcz. - Mamy poważne zastrzeżenia, jeśli chodzi o sędziego sprawozdawcę -  sędziego Granta" - powiedział Kopyciński. Poseł Sojuszu zwrócił uwagę, że sędzia Granat był związany zawodowo z Uniwersytetem kardynała Stefana Wyszyńskiego i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. "Obie te instytucje były beneficjentem decyzji Komisji Majątkowej - dodał Kopyciński. Z kolei sędzia Liszcz - podkreślił poseł SLD - była posłem X kadencji Sejmu i - według niego - "brała czynny udział w stanowieniu ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego".

W biurze prasowym TK powiedziano, że decyzję w tej sprawie TK podejmie, kiedy wpłynie taki wniosek.

pap, ps

 53

Czytaj także