Kongres Unii Wolności

Kongres Unii Wolności

Większość delegatów na VI Kongres Unii Wolności oczekuje, że dzięki m.in. zmianom programowym partii tej uda się wrócić na scenę polityczną.
Kongres odbywa się w Warszawie.
"Dziś jest słońce i jest pogoda dla UW - ostatnie badania opinii publicznej pokazały rosnące poparcie dla naszej partii" -  powiedział przewodniczący Władysław Frasyniuk (unici powołują się na opublikowane w piątek badania PBS, dające tej partii - po raz pierwszy od wyborów - 5procentowe poparcie, umożliwiające wejście do parlamentu).
Sekretarz generalny partii Piotr Niemczyk oczekuje, że zjazd ponownie wybierze Frasyniuka na przewodniczącego, określi priorytety programowe i przyjmie deklarację ideową. "Myślę, że UW musi na nowo określić swoje miejsce na scenie politycznej między partiami prawicowymi a SLD" - powiedział.
les, pap

Czytaj także

 0