Komorowski: społeczeństwo obywatelskie budujemy z sukcesami

Komorowski: społeczeństwo obywatelskie budujemy z sukcesami

Dodano:   /  Zmieniono: 8
Bronisław Komorowski (fot. prezydent.pl)
Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że Polska ma poważne osiągnięcia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Jego zdaniem dowodzi tego rosnąca liczba organizacji pozarządowych, a także aktywność społeczna m.in. na obszarach wiejskich. Komorowski dodał, że "wielkie marzenie" Polski jako kraju społeczeństwa obywatelskiego trzeba realizować nadal. Spotkanie pod hasłem "Aktywność obywatelska - szanse i bariery" zorganizowano w ramach, działającego przy prezydencie, Forum Debaty Publicznej.
W Pałacu Prezydenckim - z udziałem Bronisława Komorowskiego - zorganizowano debatę na temat aktywności obywatelskiej. Wśród jej uczestników są: naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz prezydenccy doradcy.

Zdaniem prezydenta warto zastanawiać się na tym, co zrobić, aby odpowiedzieć na pojawiające się, nowe uwarunkowania. W tym kontekście wymienił m.in. to, że coraz większą rolę odgrywają inne formy aktywności społecznej niż organizacje pozarządowe. Wskazał na rosnącą rolę internetu, a także inicjatyw społecznych, które powstają zupełnie spontanicznie i nie zawsze ujmowane są w ramy organizacyjne. - To jest nowe zjawisko stanowiące nowe wyzwanie. Trzeba starać się wzmocnić tę formę aktywności obywatelskiej - stwierdził prezydent.

Komorowski podkreślał też, że jedną z oznak aktywności obywatelskiej jest "partycypacja obywateli w wyborach". Zwrócił uwagę na potrzebę budowy wzajemnego zaufania między obywatelami a władzą. Prezydent argumentował, że z jednej strony Polacy powinni mieć powody, aby bardziej ufać instytucjom państwa, a z drugiej - władza powinna bardziej korzystać z doświadczenia obywateli.

PAP, arb


 8

Czytaj także