Polacy są wciąż pesymistami. "Będzie gorzej"

Polacy są wciąż pesymistami. "Będzie gorzej"

Dodano:   /  Zmieniono: 2
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
69 proc. Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku; przeciwnego zdania jest 20 proc. Pogorszenia sytuacji materialnej w ciągu trzech lat spodziewa się 50 proc. ankietowanych, 17 proc. poprawy - wynika z marcowego sondażu TNS OBOP.
Opinie w sprawie kierunku biegu spraw w kraju nie zmieniły się w  ciągu ostatniego miesiąca - podaje OBOP. 20 proc. badanych sądzi, że sprawy w kraju idą w dobrą stronę. Pozytywne opinie na temat kierunku, w jakim zmierzają sprawy w Polsce, częściej niż inni mają osoby z wykształceniem wyższym oraz jeszcze uczące się, najmłodsi respondenci (15-19 lat) oraz mieszkańcy największych aglomeracji miejskich.

O tym, że zmiany podążają w złą stronę, częściej niż ogół badanych przekonani są 50-latkowie (76 proc.), badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (80 proc.) lub podstawowym (75 proc.), a także mieszkańcy dużych miast (101 do 500 tys. mieszkańców - 75 proc.).

Ponad dwie trzecie ankietowanych uważa, że polska gospodarka przeżywa kryzys, przy czym 21 proc. badanych określa ten kryzys jako głęboki. Zdaniem 29 proc. respondentów gospodarka rozwija się. OBOP podkreśla, że opinie o stanie polskiej gospodarki nie zmieniły się znacząco w porównaniu z  wynikami poprzedniego badania.

Pogorszenia materialnych warunków życia ludności w Polsce w ciągu najbliższych 3 lat spodziewa się połowa badanych. Nie przewiduje zmian w tym zakresie 29 proc. ankietowanych, zaś poprawy sytuacja oczekuje 17 proc. respondentów. Ośrodek zaznacza, że w porównaniu z lutym więcej osób spodziewa się pogorszenia materialnych warunków życia ludności w naszym kraju (wzrost o 6 pkt proc.), mniej zaś uważa, że będzie mniej więcej tak samo (spadek o 4 pkt proc.).

Sondaż TNS OBOP został zrealizowany w dniach 3-6 marca na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

zew, PAP

 2

Czytaj także