Komorowski wręczył nominacje profesorskie

Komorowski wręczył nominacje profesorskie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bronisław Komorowski (fot. prezydent.pl)
74 nowych profesorów otrzymało w piątek nominacje z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wśród nominowanych są m.in. przedstawiciele nauki medycznych, humanistycznych i rolniczych oraz kilkoro profesorów sztuki, wśród nich znany malarz Leon Tarasewicz.
Prezydent pogratulował nowo nominowanym profesorom i podziękował im za pracę, włożoną w rozwój polskiej nauki. Zadeklarował ponadto, że w najbliższych dniach podpisze uchwalone przez parlament ustawy reformujące szkolnictwo wyższe.

- Dzisiejsze nominacje są wręczane dosłownie na parę dni przed podpisaniem przeze mnie ustaw ważnych dla zmian w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Chciałbym wyrazić głębokie przekonanie, że te zmiany dają nowe szanse, nowe impulsy, ważne z punktu widzenia zwiększenia konkurencyjności polskich szkół wyższych, a muszą one dziś umieć konkurować z uczelniami zagranicznymi - powiedział Komorowski.

Prezydent wyraził przekonanie, że ustawy będą korzystne dla  uczelni, bo zwiększą ich autonomię. Zaznaczył, że liczy na aktywność środowiska akademickiego we wprowadzaniu zmian. - Jestem przekonany, że te zmiany nie dadzą się wprowadzić, jeśli system nie będzie zasilany nowymi ludźmi, właśnie nowo nominowanymi profesorami - podkreślił, apelując jednocześnie do nowych profesorów, aby w tych zmianach uczestniczyli, wykorzystując swoje doświadczenie, umiejętności i dotychczasowy dorobek naukowy "z korzyścią dla państwa, dla państwa instytucji i dla całej polskiej nauki".

Wśród nominowanych profesorów najliczniejszą grupę stanowią przedstawiciele nauk medycznych, humanistycznych, rolniczych oraz nauk o ziemi a także profesorowie sztuk plastycznych. Wśród nich jest znany polski malarz białoruskiego pochodzenia Leon Tarasewicz. Malarz jest związany z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. W styczniu został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

zew, PAP

 0

Czytaj także