Wielka Sobota u luteran na Śląsku Cieszyńskim

Wielka Sobota u luteran na Śląsku Cieszyńskim

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wieczorne nabożeństwa zostaną odprawione w Wielką Sobotę w ewangelicko-augsburskich kościołach na Śląsku Cieszyńskim. Wierni będą rozważali pamiątkę śmierci Chrystusa i z nadzieją oczekiwać na Zmartwychwstanie Pańskie.

Wielka Sobota u luteran to dzień ciszy i przygotowań do  Wielkanocy. Przed południem w niektórych parafiach odprawiane są nabożeństwa związane z pogrzebem i złożeniem Chrystusa do grobu. W  bielskim kościele Marcina Lutra po wieczornym nabożeństwie rozpocznie się modlitewne czuwanie młodych luteran.

W Niedzielę Zmartwychwstania odprawiane będą najpierw nabożeństwa rezurekcyjne, a następnie uroczyste nabożeństwa główne, ze spowiedzią i  komunią. Kolorem liturgicznym będzie biel. Jest to jedno z  najradośniejszych świąt roku kościelnego. Niektóre rodziny podczas tradycyjnych świątecznych posiłków dzielą się jajkiem, składając sobie wzajemnie życzenia.

Rzecznik Kościoła luterańskiego ksiądz Wojciech Pracki powiedział, że  w wielkanocną niedzielę „w licznych kościołach na Śląsku Cieszyńskim odbędą się dodatkowo nabożeństwa jutrzenne, o godz. 5 na ranem". Podkreślany będzie fakt, że "nad tymi, którzy wierzą w Chrystusa, śmierć nie ma już władzy; są oni zbawieni i już tutaj mają życie wieczne". Sens teologiczny zawarty jest w wielkanocnej prefacji: "On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając życie nam przywróci!".

Luteranie nie pielęgnują niektórych, znanych w Polsce, tradycji Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy, takich jak święcenie palm, pokarmów, budowanie grobów chrystusowych.

W Polsce żyje około 80 tysięcy luteran, z czego blisko połowa na  Śląsku Cieszyńskim. Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest najliczniejszą w Polsce. Na świecie jest ponad 70 milionów luteran.

em, pap