Główny Urząd Ceł: zmiana nazwy

Główny Urząd Ceł: zmiana nazwy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sejm przyjął ustawę o przekształceniach w administracji celnej. Na mocy ustawy zlikwidowany zostanie Główny Urząd Ceł.
Za głosowało 275 posłów, przeciw było 134, a dwóch wstrzymało się od głosu.
Sejm przyjął jedną z 10 poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania. Poprawka nakłada na ministra finansów konieczność wydania rozporządzenia, co do terminu zakończenia likwidacji GUC.
Sejm odrzucił natomiast poprawki zmierzające do zwiększenia kompetencji szefa Służby Celnej. Ich autor Zbigniew Chlebowski (PO) chciał, by szef Służby miał uprawnienia do powoływania naczelników i zastępców Urzędów Celnych oraz nadawania stopni służbowych.
les, pap