Komorowski: idźcie i głosujcie

Komorowski: idźcie i głosujcie

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. prezydent.pl)
- Będziemy wspólnie zachęcać Polaków do jak najliczniejszego udziału w wyborach - zadeklarował prezydent Bronisław Komorowski.
- Będziemy starali się wspólnie zachęcać Polaków, aby z różnych powodów zechcieli jak najliczniej udać się do urny wyborczej. Zarówno po  to, aby zademonstrować własne sympatie polityczne, ale przede wszystkim, aby wspólnym wysiłkiem zademonstrować zaangażowanie obywatelskie w sprawy najważniejsze dla Polski. A taką sprawą jest m.in. to, kto będzie sprawował władze po wyborach - mówił prezydent.

Prezydent opowiedział się za likwidacją barier utrudniających udział w  wyborach. Wyraził satysfakcję, że kodeks wyborczy ułatwia udział w  wyborach osobom niepełnosprawnym. Wśród ułatwień wyborczych wymienił głosowanie przez pełnomocnika, korespondencyjne oraz za pomocą nakładek na karty wyborcze w alfabecie Braille'a.

Prezydent uczestniczył w inauguracji ogólnopolskiej kampanii "Idziemy na wybory". Towarzyszyli mu m.in. rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz oraz przedstawiciele Koalicji na rzecz Osób z  Niepełnoprawnością i Koalicji "Masz Głos, Masz Wybór".

zew, PAP

 1
  • AS   IP
    PREZYDENT NIE POWINIEN MARTWIĆ SIĘ Z KIM BĘDZIE NADAL RZĄDZIŁ-WIADOMO ŻE Z..PO..,A JEŚLI BY SIĘ DOSTAŁ..pis..,TO I TAK ZA CHWILĘ ZDEZERTERUJĄ JAK POPRZEDNIO.

    Czytaj także