Proces o 65 mln złotych odszkodowania dla PSE zawieszony

Proces o 65 mln złotych odszkodowania dla PSE zawieszony

Sąd Apelacyjny w Poznaniu zawiesił we wtorek proces z pozwu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE Operator), fot. scx
Sąd Apelacyjny w Poznaniu zawiesił proces z pozwu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE Operator), która domagała się 65 mln zł odszkodowania od gminy Kórnik, w związku z kłopotami przy budowie sieci przesyłowej przebiegającej przez jej teren. Obie strony sporu złożyły wniosek o zawieszenie procesu do czasu polubownego rozwiązania sporu.
Sąd Apelacyjny po raz drugi zajmował się tą sprawą, po tym jak poprzedni wyrok został skasowany przez Sąd Najwyższy.

Według PSE gmina nie wywiązała się z porozumienia zawartego w 2005 roku, w którym jasno były określone zobowiązania stron. Ponadto gmina, uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego w związku z realizacją tej inwestycji, uchwaliła go w sposób tak dalece wadliwy, że wojewódzki sąd administracyjny stwierdził jego nieważność.

W 2010 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, a później Sąd Apelacyjny oddalił pozew PSE uznając, że umowa, jaką zawarł, z PSE burmistrz gminy nie była ważna, gdyż to rada gminy ostatecznie decyduje o uchwaleniu odpowiedniego planu zagospodarowania terenu.

Sporna inwestycja, po zakończeniu procesów w 2010 roku, została zrealizowana na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W październiku 2010 roku wojewoda wielkopolski podpisał pozwolenia na budowę czterech słupów elektroenergetycznych czterotorowej linii napowietrznej Plewiska-Kromolice.

Żadna ze stron procesu nie chce zdradzić, czego dotyczą negocjacje. Sąd dał stronom trzy miesiące na znalezienie polubownego rozwiązania.

pap, ps

Czytaj także

 0