Płk Przybył - pogromca przestępców w mundurach

Płk Przybył - pogromca przestępców w mundurach

Dodano:   /  Zmieniono: 
Płk Mikołaj Przybył (fot. Marek Lapis/FORUM) 
Nieprawidłowości przy przetargach na zakupy, modernizacje i remonty uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego, także do Afganistanu, a także postępowanie dotyczące przecieku ze śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej były przedmiotem śledztw nadzorowanych przez płk. Mikołaja Przybyła. 9 stycznia, w czasie przerwy w konferencji prasowej poświęconej tej ostatniej sprawie płk Przybył podjął próbę samobójczą strzelając sobie w głowę. Prokuratora udało się uratować - obecnie jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
W czasie 15-minutowego oświadczenia poprzedzającego próbę samobójczą prokurator przekonywał, że w postępowaniu dotyczącym przecieku ze śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej nie było żadnych nieprawidłowości, a  dziennikarze piszący o tym, że prokuratura wojskowa złamała prawo, zostali zmanipulowani. Wskazywał też, że należy odejść od systemu statystyki i liczenia spraw przypadających "na głowę" prokuratora czy sędziego, "a zacząć liczyć pieniądze, jakie traciło i traci państwo polskie na skutek przestępstw popełnianych przez zorganizowaną przestępczość o  charakterze gospodarczym, żerującą na budżecie Wojska Polskiego i w tym zakresie rozliczać z działalności wojskowy wymiar sprawiedliwości".

Lewe przetargi, znikające miliony

Poznańska prokuratura wojskowa zajmowała się m.in. sprawami związanymi ze zleceniami na zakupy, remonty i uzbrojenie wojska. Również w Poznaniu prowadzono śledztwo dotyczące masakry afgańskich cywilów w Nangar Khel. Pod koniec 2011 roku płk Przybył do najważniejszych prowadzonych postępowań zaliczył śledztwo dotyczące nieprawidłowości w modernizacji kutrów rakietowych klasy Orkan. Oskarżony w sprawie były szef logistyki Marynarki Wojennej dobrowolnie poddał się karze. W sprawie chodziło o zlecenie prac Stoczni Marynarki Wojennej, niezdolnej do wykonania zadania ze względów finansowych. W efekcie Marynarka Wojenna finansowała koszty kredytu komercyjnego zaciągniętego przez stocznię - straty oceniono na 17 mln zł. Sprawa zakończyła się prawomocnym skazaniem. Prokuratura bada też, czy doszło do nadużyć przy zakupie rakiet na uzbrojenie modernizowanych okrętów. Niewłaściwej procedury przetargowej i udzielenia zamówienia publicznego podmiotowi niezdolnemu do wykonania zadania prokuratura dopatrzyła się też przy zlecaniu prac nad budowaną korwetą Gawron. Spowodowało to konieczność wynajęcia kolejnych podwykonawców i dodatkowe koszty. Straty oszacowano wstępnie na 30 mln zł.

W ubiegłym roku prokuratorzy wojskowi z Poznania z Żandarmerią Wojskową i ABW rozbili "zorganizowaną grupę przestępczą" funkcjonującą w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej. Chodziło o wyłudzenia pieniędzy przeznaczonych na  inwestycje, zmów przetargowych i fałszowania dokumentacji. Straty oszacowano na 6 mln zł. W 2011 r. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zakończyła także szereg spraw karnych związanych z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Rejonowych Zarządów Infrastruktury (RZI). Oprócz sprawy RZI Zielona Góra - gdzie zapadło 13 prawomocnych wyroków skazujących - prokuratorzy prowadzili śledztwa dotyczące RZI Szczecin i Gdynia, gdzie zarzuty, w tym korupcyjne, przedstawiono kilku osobom -  byłym szefom RZI. Kolejna sprawa, na którą wskazywał Przybył podsumowując rok swojej pracy, dotyczyła ustawiania przetargów na remonty pojazdów i inny sprzęt dla kontyngentu w  Afganistanie. Chodzi o naprawy, które przeprowadzano niewłaściwie lub  nie dokonywano ich wcale. W tej sprawie postawiono zarzuty ponad 20 osobom - wartość ustawionych przetargów to  łącznie ponad 16 mln zł.

Wojskowa Prokuratura Okręgowa wszczęła też śledztwo w sprawie żołnierzy i przedstawicieli firm startujących w przetargach na systemy GPS i na radiostacje ratunkowe. Postępowanie dotyczyło 12 osób, a straty oszacowano na 16,5 mln zł. Prokurator mówił, że działalność grupy ustawiającej przetargi niosła zagrożenie dla wdrażania obowiązującego w NATO systemu łączności i transmisji danych Link 16. W tej sprawie zapadł prawomocny wyrok. Ponadto prokuratorzy poznańskiej prokuratury wojskowej prowadzili w 2011 r. śledztwa dotyczące nadużyć przy remontach obiektów wojskowych. Przy przetargach w 17 Terenowym Oddziale Lotniskowym w Gdańsku prokuratura doliczyła się kilkudziesięciu milionów złotych strat.

Stuprocentowa skuteczność śledczych

Wydział ds. Przestępczości Zorganizowanej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu utworzono w 2007 r. Przybył w grudniu 2011 roku wyliczał, że sądy wojskowe skazały od tamtej pory 98 osób. Żaden z oskarżonych nie został uniewinniony.

PAP, arb