TNS OBOP: Komorowski pracuje dobrze, a Tusk - źle

TNS OBOP: Komorowski pracuje dobrze, a Tusk - źle

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Pracę Donalda Tuska negatywnie ocenia 62 proc. uczestników badania TNS OBOP (fot. PAP/Radek Pietruszka)
69 proc. ankietowanych źle ocenia pracę rządu, dobrą ocenę Radzie Ministrów wystawia 26 proc. respondentów. Z kolei 62 proc. ma złe zdanie o działaniach premiera, a dobrze ocenia szefa rządu 32 proc. ankietowanych - wynika z sondażu TNS OBOP. Jednocześnie 55 proc. badanych dobrze ocenia pracę prezydenta, negatywną ocenę wystawia mu 35 proc.

TNS OBOP zauważa, że w porównaniu z poprzednim miesiącem oceny działalności rządu nieznacznie się poprawiły - co oznacza zahamowanie negatywnego trendu obserwowanego od października. W marcu w porównaniu do lutego, udział ocen pozytywnych wzrósł z 23 proc. do 26 proc. - w tym co setny badany (1 proc.) zdecydowanie dobrze ocenia pracę rządu, a co czwarty (25 proc.) "raczej dobrze". Udział ocen negatywnych w ogóle ocen zmalał z 70 proc. do 69 proc. - przy czym 45 proc. badanych ocenia gabinet rządzący "raczej źle", a 24 proc. zdecydowanie źle.

Działalność premiera Donalda Tuska pozytywnie ocenia 32 proc. ankietowanych, w tym 2 proc. uważa, że Tusk pracuje "zdecydowanie dobrze". Większość ankietowanych (62 proc.) o pracy premiera mówi negatywnie –  26 proc. osób zdecydowanie źle, a 36 proc. raczej źle. Od lutego poziom aprobaty dla szefa rządu wzrósł z 28 proc. do 32 proc., a dezaprobaty zmniejszył się z 63 proc. do 62 proc.

O pracy prezydenta Bronisława Komorowskiego ponad połowa badanych (55 proc.) wypowiada się pozytywnie – 9 proc. zdecydowanie dobrze, a 46 proc. raczej dobrze. Przeciwnego zdania jest 35 proc. badanych, przy czym zdecydowaną opinię wyraża 11 proc. ankietowanych, a umiarkowaną 24 proc. W ciągu ostatniego miesiąca ocena pracy Komorowskiego uległa poprawie. Od lutego odsetek ocen pozytywnych wzrósł z 49 proc. do 55 proc., a udział ocen negatywnych spadł z 38 proc. do 35 proc.

Sondaż zrealizowano w dniach 1-4 marca 2012 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i  więcej lat.

PAP, arb

+
 4

Czytaj także